LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS - ContourTrace

ContourTrace
Tekijänoikeus (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn

*** LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ***

TÄRKEÄÄ: LUE TÄMÄ LISENSSI HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ.

Tulkinta
————–

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on määriteltyjä merkityksiä.
seuraavin edellytyksin. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys
merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät
———–

Tässä loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa tarkoitetaan:

* Sopimus tarkoittaa tätä loppukäyttäjän lisenssisopimusta, joka muodostaa koko loppukäyttäjän lisenssisopimuksen.
Sinun ja Yhtiön välinen sopimus, joka koskee sivuston käyttöä.
Sovellus.

* Sovellus (jäljempänä "ohjelmisto" tai "OHJELMISTO" tässä asiakirjassa)
Sopimus) tarkoittaa yhtiön toimittamaa ohjelmisto-ohjelmaa, joka on ladattu osoitteesta
sinun suorittamasi ContourTrace-nimiseen laitteeseen.

* Yhtiö (jäljempänä tässä asiakirjassa joko "Yhtiö", "Me", "Me" tai "Meidän").
Sopimus) viittaa yritykseen KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Konstanz.

* Sisällöllä tarkoitetaan sisältöä, kuten tekstiä, kuvia tai muuta tietoa, jota
voit julkaista, ladata, linkittää tai muutoin asettaa saataville,
sisällön muodosta riippumatta.

* Maa viittaa: Saksa

* Laitteella tarkoitetaan mitä tahansa laitetta, joka voi käyttää sovellusta, kuten esimerkiksi
tietokone, matkapuhelin tai digitaalinen tabletti.

* Kolmannen osapuolen palveluilla tarkoitetaan mitä tahansa palveluja tai sisältöä (mukaan lukien tiedot,
tiedot, sovellukset ja muut tuotepalvelut), joita tarjoaa
kolmannen osapuolen, jotka voidaan näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville, joita
Sovellus.

* Sinä tarkoitat henkilöä, joka käyttää Sovellusta tai sovellusta tai
yhtiö tai muu oikeushenkilö, jonka puolesta kyseinen henkilö toimii.
Sovelluksen käyttäminen tai käyttäminen soveltuvin osin.

1. LISENSSI

Vastaanottamalla, avaamalla tiedostopaketin ja/tai käyttämällä tätä ohjelmistoa sisältävää ContourTrace-ohjelmaa ("Ohjelmisto") hyväksyt, että tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (EULA) on oikeudellisesti sitova ja pätevä sopimus ja sitoudut noudattamaan sitä. Sitoudut noudattamaan immateriaalioikeuksia koskevia lakeja ja kaikkia tämän sopimuksen ehtoja.

Ellei sinulla ole muuta yhtiön allekirjoittamaa lisenssisopimusta, ContourTrace-ohjelman käyttösi merkitsee tämän lisenssisopimuksen ja takuun hyväksymistäsi.

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti Yhtiö myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan lisenssin ilman oikeutta alilisensointiin, käyttää ContourTracea tämän sopimuksen ja minkä tahansa muun Yhtiön kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Emme siirrä ContourTrace-ohjelman omistusoikeutta sinulle, eikä sinulle myönnetty lisenssi ole myynti. Tämä sopimus on sitova oikeudellinen sopimus Yhtiön ja ContourTracen ostajien tai käyttäjien välillä.

Jos et suostu noudattamaan tätä sopimusta, poista ContourTrace tietokoneeltasi ja palauta meille viipymättä postitse kaikki hallussasi olevat ContourTrace-kopiot ja niihin liittyvät asiakirjat ja pakkaukset.

2. JAKELU

ContourTracea ja tässä myönnettyä lisenssiä ei saa kopioida, jakaa, levittää, jälleenmyydä, tarjota jälleenmyyntiin, siirtää tai alilisensoida kokonaan tai osittain, paitsi että voit tehdä yhden kopion ainoastaan arkistointitarkoituksiin. ContourTracen uudelleenjakelua koskevia tietoja saat ottamalla yhteyttä meihin.

3. KÄYTTÄJÄN SOPIMUS

3.1 Käyttö

ContourTrace-ohjelman käyttöoikeus on rajoitettu ostamiesi lisenssien määrään. Et saa antaa muiden käyttää, kopioida tai arvioida ContourTrace-ohjelman kopioita.

3.2 Käyttörajoitukset

Sinun on käytettävä ContourTracea kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti eikä mihinkään laittomaan tarkoitukseen. Rajoittamatta edellä mainittua, ContourTracen käyttö, esittäminen tai jakelu yhdessä pornografisen, rasistisen, mauttoman, säädyttömän, herjaavan, kunnianloukkaavan, solvaavan, loukkaavan, vihaa edistävän, syrjivän tai uskontoon, etniseen alkuperään, rotuun, sukupuoliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvia ennakkoluuloja osoittavan materiaalin kanssa on ehdottomasti kielletty.

Kutakin lisensoitua ContourTrace-ohjelman kopiota saa käyttää yhdessä tietokoneessa yksi käyttäjä. ContourTracen käyttö tarkoittaa, että olet ladannut, asentanut tai käyttänyt ContourTracea tietokoneella tai vastaavalla laitteella. Jos asennat ContourTracen usean käyttäjän alustalle, palvelimelle tai verkkoon, ContourTracen jokainen yksittäinen käyttäjä on lisensoitava erikseen.

Voit tehdä yhden kopion ContourTrace-ohjelmasta varmuuskopiointitarkoituksiin edellyttäen, että sinulla on vain yksi kopio asennettuna yhdelle tietokoneelle, jota yksi henkilö käyttää. Muut käyttäjät eivät saa käyttää ContourTrace-kopiotasi. ContourTrace-ohjelman kopioiden luovuttaminen, alilisensointi, verkottaminen, myynti tai jakelu on ehdottomasti kielletty ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa. ContourTrace-ohjelman luovuttaminen, myyminen, jakaminen, lainaaminen, vuokraaminen, leasing, lainaaminen, verkottaminen tai käytön siirtäminen on tämän sopimuksen vastaista. Jos joku muu henkilö kuin sinä itse käyttää sinun nimissäsi rekisteröityä ContourTracea, riippumatta siitä, tapahtuuko se samaan aikaan vai eri aikoina, tätä sopimusta rikotaan, ja sinä olet vastuussa tästä rikkomisesta!

3.3 Tekijänoikeusrajoitus

Tämä ohjelmisto sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia, liikesalaisuuksia, algoritmeja ja muuta suojattua materiaalia. Sinä et saa, etkä saa yrittää, muuttaa, käänteismuunnella, purkaa tai dekompiloida ContourTracea. Et saa myöskään luoda johdannaisteoksia tai muita teoksia, jotka perustuvat ContourTraceen tai ovat johdettuja siitä kokonaan tai osittain.

Yhtiön nimeä, logoa ja ContourTracea edustavaa grafiikkatiedostoa ei saa käyttää millään tavalla ContourTracen avulla kehitettyjen tuotteiden mainostamiseen. Yhtiöllä säilyy yksinomainen omistusoikeus kaikkiin ContourTracea koskeviin oikeuksiin, omistusoikeuksiin ja etuihin sekä kaikkiin siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin.

Tekijänoikeuslaki ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat ContourTracen kaikkia osia, tuotteita ja palveluita. Käyttäjä ei saa kopioida tai käyttää mitään ohjelmaa, koodia, algoritmeja, osaa, kuvaa, ääninäytettä tai tekstiä millään muulla tavalla kuin tarkoituksenmukaisesti yksittäisen käyttäjäohjelman puitteissa. Kaikki oikeudet, joita ei ole tässä nimenomaisesti myönnetty, on varattu yhtiölle.

3.4 Vastuun rajoittaminen

Sinä korvaat, pidät vahingoittumattomana ja puolustat Yhtiötä, sen työntekijöitä, edustajia ja jakelijoita kaikilta vaatimuksilta, menettelyiltä, vaatimuksilta ja kustannuksilta, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Yhtiön ohjelmiston käyttöösi.

Yhtiö, sen työntekijät, edustajat tai jakelijat eivät missään tapauksessa (mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, huolimattomuus) ole vastuussa mistään välillisistä, satunnaisista, epäsuorista, epäsuorista, erityisistä tai rangaistusluonteisista vahingoista (mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, vahingot, jotka johtuvat voittojen menetyksestä, käytön menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä, tietojen tai datan menetyksestä tai rahallisesta menetyksestä), jotka liittyvät tähän sopimukseen, ContourTraceen tai ContourTrace-ohjelman käyttöön tai käyttökyvyttömyyteen tai minkä tahansa muun tämän sopimuksen mukaisen asian toimittamiseen, suorittamiseen tai käyttöön, riippumatta siitä, perustuvatko ne sopimukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai muuhun teoriaan, mukaan lukien huolimattomuus.

Yhtiön koko vastuu rajoittuu poikkeuksetta siihen, että asiakkaat saavat korvata ohjelmiston ostohinnan (enintään sen määrän, jonka olet maksanut, tai Yhtiön ilmoittaman ehdotetun vähittäismyyntihinnan, sen mukaan, kumpi niistä on pienempi) vastineeksi siitä, että asiakas palauttaa tuotteen, kaikki kopiot, rekisteröintiasiakirjat ja käsikirjat sekä kaiken materiaalin, joka muodostaa lisenssin siirron asiakkaalta takaisin Yhtiölle.

3.5 Takuut

Ellei nimenomaisesti ole kirjallisesti ilmoitettu, Yhtiö ei anna mitään tätä ohjelmistoa koskevia vakuutuksia tai takuita ja sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai hiljaiset, suulliset tai kirjalliset takuut, mukaan lukien rajoituksetta kaikki hiljaiset takuut myyntikelpoisesta laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

3.6 Sovellettava laki

Tähän sopimukseen sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Tunnustat täten peruuttamattomasti ja alistut Saksan liittotasavallan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan. Jos jokin määräys katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys katsotaan erotettavaksi tästä Lisenssistä, eikä se vaikuta muiden määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.7 Lopettaminen

Tämän sopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen johtaa tämän lisenssin automaattiseen ja välittömään päättymiseen. Jos tämä lisenssi päättyy mistä tahansa syystä, suostut lopettamaan välittömästi ContourTracen käytön ja tuhoamaan kaikki tämän sopimuksen mukaisesti toimitetut ContourTrace-kopiot. Sinulle aiheutuneet taloudelliset velvoitteet säilyvät tämän lisenssin voimassaolon päättymisen tai irtisanomisen jälkeenkin.

4. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

TÄMÄ OHJELMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT TIEDOSTOT MYYDÄÄN SELLAISENAAN JA ILMAN TAKUITA SUORITUSKYVYSTÄ TAI MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI MITÄÄN MUITA TAKUITA, OLIVATPA NE ILMAISTUJA TAI HILJAISIA. TÄMÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKEE KAIKKIA ContourTracen tuottamia ja muokkaamia tiedostoja.

5. SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÖÖN

Suostut siihen, että yhtiö voi kerätä ja käyttää tietoja, jotka on kerätty millä tahansa tavalla osana ContourTraceen mahdollisesti liittyviä sinulle tarjottavia tuotetukipalveluja. Yhtiö voi myös käyttää näitä tietoja toimittaakseen sinulle ilmoituksia, jotka voivat olla sinulle hyödyllisiä tai kiinnostavia.

6. Kolmannen osapuolen palvelut

Sovellus voi näyttää, sisältää tai asettaa saataville kolmannen osapuolen sisältöä (mukaan lukien tietoja, informaatiota, sovelluksia ja muita tuotepalveluja) tai tarjota linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille tai palveluihin.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Yhtiö ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen palveluista, mukaan lukien niiden tarkkuudesta, täydellisyydestä, ajantasaisuudesta, pätevyydestä, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta, säädyllisyydestä, laadusta tai mistään muusta niiden näkökohdasta. Yhtiö ei ota vastuuta eikä ole vastuussa Sinulle tai millekään muulle henkilölle tai yhteisölle mistään kolmannen osapuolen palveluista.

Sinun on noudatettava sovellettavien kolmansien osapuolten sopimusehtoja käyttäessäsi sovellusta. Kolmansien osapuolten Palvelut ja linkit niihin tarjotaan ainoastaan mukavuussyistä Sinulle, ja käytät niitä täysin omalla vastuullasi ja kyseisten kolmansien osapuolten käyttöehtojen mukaisesti.

Käytämme Back4App-palvelua käyttäjätietojen tallentamiseen. Käyttämällä ContourTracea hyväksyt, että käytämme tätä kolmannen osapuolen palvelua. Hyväksyt myös Back4App, Inc:n käyttöehdot ja tietosuojakäytännön:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Kolmansien osapuolten palveluita ja ohjelmistoja koskevat lisäehdot ja lisenssit löytyvät sovelluksen asennuspolusta kansiosta "Lisenssisopimukset". Luettelo on koottu parhaan tietämyksemme ja uskomuksemme mukaan, mutta se ei takaa, että se on ajantasainen tai täydellinen.

7. Päivitys ja ylläpito

Yhtiö toimittaa päivityksiä ja ylläpitoa kuukausittain tai tarpeen mukaan.

8. Tuki

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tukea Sovellusta tai jatkaa minkään Sovelluksen tarjoamista tai päivittämistä.

fiFinnish