ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - ContourTrace

ContourTrace
Πνευματικά δικαιώματα (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn

*** ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΎ ΧΡΉΣΤΗ ***

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ.

Ερμηνεία
————–

Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα γράφεται με κεφαλαίο γράμμα έχουν τις έννοιες που ορίζονται
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια
έννοια ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό.

Ορισμοί
———–

Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη:

* Συμφωνία σημαίνει την παρούσα Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη που αποτελεί το σύνολο της
συμφωνία μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των
Εφαρμογή.

* Εφαρμογή (που αναφέρεται είτε ως "Λογισμικό" είτε ως "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ " στο παρόν
Συμφωνία) σημαίνει το πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από την Εταιρεία και μεταφορτώνεται
από Εσάς σε μια Συσκευή, με την ονομασία ContourTrace

* Η Εταιρεία (που αναφέρεται είτε ως "η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς" ή "μας" στο παρόν
συμφωνία) αναφέρεται στην KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Constance.

* Το περιεχόμενο αναφέρεται σε περιεχόμενο όπως κείμενο, εικόνες ή άλλες πληροφορίες που
μπορούν να αναρτηθούν, να μεταφορτωθούν, να συνδεθούν ή να διατεθούν με άλλο τρόπο από Εσάς,
ανεξάρτητα από τη μορφή του περιεχομένου αυτού.

* Η χώρα αναφέρεται σε: Γερμανία

* Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή, όπως ένα
υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή ψηφιακή ταμπλέτα.

*Υπηρεσίες Τρίτων σημαίνει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων,
πληροφορίες, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες προϊόντων) που παρέχονται από ένα
τρίτων που μπορεί να εμφανίζονται, να περιλαμβάνονται ή να διατίθενται από το
Εφαρμογή.

* Εσείς σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Εφαρμογή ή το
εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο είναι
την πρόσβαση ή τη χρήση της Εφαρμογής, κατά περίπτωση.

1. ΑΔΕΙΑ

Λαμβάνοντας, ανοίγοντας το πακέτο αρχείων ή/και χρησιμοποιώντας το ContourTrace ("Λογισμικό") που περιέχει αυτό το λογισμικό, συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη (EULA) είναι μια νομικά δεσμευτική και έγκυρη σύμβαση και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν. Συμφωνείτε να τηρείτε τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας.

Αν δεν έχετε διαφορετική συμφωνία άδειας χρήσης υπογεγραμμένη από την Εταιρεία, η χρήση του ContourTrace υποδηλώνει την αποδοχή της παρούσας συμφωνίας άδειας χρήσης και της εγγύησης.

Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας Συμφωνίας, η Εταιρεία σας χορηγεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια, χωρίς δικαίωμα υποαδειοδότησης, για τη χρήση του ContourTrace σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε άλλη γραπτή Συμφωνία με την Εταιρεία. Δεν μεταβιβάζουμε τον τίτλο ιδιοκτησίας του ContourTrace σε εσάς, η άδεια χρήσης που σας χορηγείται δεν αποτελεί πώληση. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί δεσμευτική νομική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των αγοραστών ή χρηστών του ContourTrace.

Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία, αφαιρέστε το ContourTrace από τον υπολογιστή σας τώρα και, εάν είναι απαραίτητο, επιστρέψτε αμέσως σε εμάς ταχυδρομικώς όλα τα αντίγραφα του ContourTrace και της σχετικής τεκμηρίωσης και συσκευασίας που έχετε στην κατοχή σας.

2. ΔΙΑΝΟΜΗ

Το ContourTrace και η άδεια χρήσης που χορηγείται με το παρόν δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διαμοιραστεί, να διανεμηθεί, να μεταπωληθεί, να προσφερθεί για μεταπώληση, να μεταβιβαστεί ή να παραχωρηθεί υπο-άδεια χρήσης στο σύνολό του ή εν μέρει, εκτός από το ότι μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης. Για πληροφορίες σχετικά με την αναδιανομή του ContourTrace επικοινωνήστε μαζί μας.

3. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Χρήση

Η άδειά σας για τη χρήση του ContourTrace περιορίζεται στον αριθμό των αδειών χρήσης που αγοράσατε. Δεν πρέπει να επιτρέψετε σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αντιγράφουν ή να αξιολογούν αντίγραφα του ContourTrace.

3.2 Περιορισμοί χρήσης

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το ContourTrace σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και όχι για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση, η προβολή ή η διανομή του ContourTrace μαζί με υλικό πορνογραφικό, ρατσιστικό, χυδαίο, άσεμνο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, που προωθεί μίσος, κάνει διακρίσεις ή επιδεικνύει προκαταλήψεις με βάση τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, τη φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

Κάθε αδειοδοτημένο αντίγραφο του ContourTrace μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο θέση υπολογιστή από έναν χρήστη. Χρήση του ContourTrace σημαίνει ότι έχετε φορτώσει, εγκαταστήσει ή εκτελέσει το ContourTrace σε έναν υπολογιστή ή παρόμοια συσκευή. Εάν εγκαταστήσετε το ContourTrace σε μια πλατφόρμα πολλαπλών χρηστών, διακομιστή ή δίκτυο, κάθε μεμονωμένος χρήστης του ContourTrace πρέπει να λάβει ξεχωριστή άδεια χρήσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του ContourTrace για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, με την προϋπόθεση ότι έχετε εγκαταστήσει μόνο ένα αντίγραφο σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείται από ένα άτομο. Άλλοι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δικό σας αντίγραφο του ContourTrace. Απαγορεύεται αυστηρά η εκχώρηση, η υποαδειοδότηση, η δικτύωση, η πώληση ή η διανομή αντιγράφων του ContourTrace χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Αποτελεί παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας η εκχώρηση, πώληση, κοινή χρήση, δανεισμός, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμός, δικτύωση ή μεταβίβαση της χρήσης του ContourTrace. Εάν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από εσάς χρησιμοποιεί το ContourTrace που είναι καταχωρημένο στο όνομά σας, ανεξάρτητα από το αν αυτό γίνεται ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τότε παραβιάζεται η παρούσα Συμφωνία και είστε υπεύθυνοι για την παραβίαση αυτή!

3.3 Περιορισμός πνευματικών δικαιωμάτων

Αυτό το Λογισμικό περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, αλγόριθμους και άλλο υλικό ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να αντιστρέψετε τη μηχανική, να αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιέσετε το ContourTrace. Επίσης, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή άλλα έργα που βασίζονται ή προέρχονται από το ContourTrace εν όλω ή εν μέρει.

Το όνομα, το λογότυπο και το αρχείο γραφικών της Εταιρείας που αντιπροσωπεύει το ContourTrace δεν θα χρησιμοποιείται με κανέναν τρόπο για την προώθηση προϊόντων που αναπτύσσονται με το ContourTrace. Η Εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική κυριότητα όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί του ContourTrace και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτό.

Ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και οι διατάξεις των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύουν όλα τα μέρη της ContourTrace, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα πρόγραμμα, κώδικας, αλγόριθμος, μέρος, εικόνα, δείγμα ήχου ή κείμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον χρήστη, εκτός από το σκοπό που προβλέπεται εντός των ορίων του προγράμματος ενός χρήστη. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται για την Εταιρεία.

3.4 Περιορισμός της ευθύνης

Θα αποζημιώνετε, θα απαλλάσσετε και θα υπερασπίζεστε την Εταιρεία, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους διανομείς της έναντι όλων των αξιώσεων, διαδικασιών, απαιτήσεων και εξόδων που προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού της Εταιρείας από εσάς.

Σε καμία περίπτωση (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της περίπτωσης αμέλειας) η Εταιρεία, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς της δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε επακόλουθη, τυχαία, έμμεση, ειδική ή τιμωρητική ζημία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ζημίας για απώλεια κερδών, απώλεια χρήσης, διακοπή λειτουργίας, απώλεια πληροφοριών ή δεδομένων, ή χρηματική απώλεια), σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, το ContourTrace ή τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ContourTrace ή την παροχή, εκτέλεση ή χρήση οποιουδήποτε άλλου θέματος βάσει του παρόντος, είτε βασίζεται σε σύμβαση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας.

Το σύνολο της ευθύνης της Εταιρείας, χωρίς καμία εξαίρεση, περιορίζεται στην επιστροφή από τους πελάτες της τιμής αγοράς του Λογισμικού (το μέγιστο είναι το μικρότερο ποσό μεταξύ του ποσού που καταβάλατε εσείς και της προτεινόμενης λιανικής τιμής, όπως αναφέρεται από την Εταιρεία) με αντάλλαγμα την επιστροφή του προϊόντος, όλων των αντιγράφων, των εγγράφων εγγραφής και των εγχειριδίων, καθώς και όλων των υλικών που συνιστούν μεταβίβαση άδειας χρήσης από τον πελάτη πίσω στην Εταιρεία.

3.5 Εγγυήσεις

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά εγγράφως, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση όσον αφορά το παρόν Λογισμικό και αποκλείει ρητά όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, προφορικές ή γραπτές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

3.6 Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που ισχύει σε αυτήν. Με το παρόν δηλώνετε αμετάκλητα ότι αποδέχεστε και υποτάσσεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρηθεί διαχωρίσιμη από την παρούσα Άδεια Χρήσης και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων.

3.7 Τερματισμός

Τυχόν μη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη και άμεση λήξη της παρούσας άδειας χρήσης. Με τη λήξη της παρούσας άδειας που χορηγείται με την παρούσα για οποιονδήποτε λόγο, συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του ContourTrace και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του ContourTrace που παρέχονται βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε επιβιώνουν μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας άδειας.

4. ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΆ ΑΡΧΕΊΑ ΠΩΛΟΎΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΕΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΡΗΤΈΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΈΣ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑΣ ΑΦΟΡΑΣ ΑΦΟΡΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ContourTrace.

5. ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται με οποιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης προϊόντων που σας παρέχονται, εάν υπάρχουν, σχετικά με το ContourTrace. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχει ειδοποιήσεις που μπορεί να σας είναι χρήσιμες ή να σας ενδιαφέρουν.

6. Υπηρεσίες τρίτων

Η Εφαρμογή μπορεί να εμφανίζει, να περιλαμβάνει ή να καθιστά διαθέσιμο περιεχόμενο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, πληροφοριών, εφαρμογών και άλλων υπηρεσιών προϊόντων) ή να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας, της πληρότητας, της επικαιρότητας, της εγκυρότητας, της συμμόρφωσης με τα πνευματικά δικαιώματα, της νομιμότητας, της ευπρέπειας, της ποιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πτυχής τους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει και δεν θα έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι Εσάς ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες Όρους συμφωνίας Τρίτων κατά τη χρήση της Εφαρμογής. Οι Υπηρεσίες Τρίτων και οι σύνδεσμοι προς αυτές παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνσή σας και η πρόσβαση και η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σύμφωνα με τους Όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων.

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Back4App για την αποθήκευση των δεδομένων των χρηστών. Με τη χρήση του ContourTrace συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε αυτή την υπηρεσία τρίτου μέρους. Συμφωνείτε επίσης με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου της Back4App, Inc:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Περαιτέρω όροι και άδειες χρήσης για υπηρεσίες και λογισμικό τρίτων μπορούν να βρεθούν στη διαδρομή εγκατάστασης της εφαρμογής στο φάκελο "Συμφωνίες άδειας χρήσης". Ο κατάλογος έχει καταρτιστεί με την καλύτερη δυνατή γνώση και πεποίθησή μας, αλλά δεν εγγυάται ότι είναι επίκαιρος ή πλήρης.

7. Ενημέρωση και συντήρηση

Η Εταιρεία παρέχει ενημερώσεις και συντήρηση σε μηνιαία βάση ή ανάλογα με τις ανάγκες.

8. Υποστήριξη

Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση υποστήριξης της Εφαρμογής ή συνέχισης της παροχής ή ενημέρωσης οποιασδήποτε εφαρμογής.

elGreek