ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL - ContourTrace

ContourTrace
Drepturi de autor (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn

*** ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL ***

IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ LICENȚĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SOFTWARE.

Interpretare
————–

Cuvintele a căror literă inițială se scrie cu majusculă au înțelesuri definite
în următoarele condiții. Următoarele definiții au aceeași semnificație
sens indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții
———–

În sensul prezentului contract de licență pentru utilizatorul final:

* Acord înseamnă acest Acord de licență pentru utilizatorul final, care formează întregul contract de licență.
acordul dintre Dumneavoastră și Companie cu privire la utilizarea
Cerere.

* Aplicație (denumită fie "Software" sau "SOFTWARE" în acest document).
Acord) înseamnă programul software furnizat de Companie descărcat
de către Dumneavoastră la un dispozitiv, numit ContourTrace

* Compania (denumită fie "Compania", "Noi", "Noi" sau "Al nostru" în prezentul document).
Acordul) se referă la KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Constance.

* Conținutul se referă la conținut, cum ar fi text, imagini sau alte informații care
pot fi postate, încărcate, legate sau puse la dispoziție în alt mod de către dumneavoastră,
indiferent de forma conținutului respectiv.

* Țara se referă la: Germania

* Dispozitiv înseamnă orice dispozitiv care poate accesa aplicația, cum ar fi un
calculator, un telefon mobil sau o tabletă digitală.

* Serviciile terților înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date,
informații, aplicații și alte produse și servicii) furnizate de un
terțe părți care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție de către
Cerere.

* "Dumneavoastră" înseamnă persoana care accesează sau utilizează aplicația sau aplicația
societate sau altă entitate juridică în numele căreia persoana respectivă este
accesarea sau utilizarea aplicației, după caz.

1. LICENȚĂ

Prin primirea, deschiderea pachetului de fișiere și/sau utilizarea ContourTrace ("Software") care conține acest software, sunteți de acord că acest Acord de licență pentru utilizatorul final (EULA) este un contract valabil și obligatoriu din punct de vedere juridic și sunteți de acord să vă supuneți acestuia. Sunteți de acord să respectați legile privind proprietatea intelectuală și toți termenii și condițiile prezentului contract.

Cu excepția cazului în care aveți un alt contract de licență semnat de Companie, utilizarea ContourTrace indică acceptarea de către dvs. a acestui contract de licență și a garanției.

Sub rezerva termenilor prezentului acord, Compania vă acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, fără drept de sublicență, pentru a utiliza ContourTrace în conformitate cu prezentul acord și cu orice alt acord scris cu Compania. Nu vă transferăm titlul de proprietate al ContourTrace, licența care vă este acordată nu reprezintă o vânzare. Prezentul acord este un acord juridic obligatoriu între Companie și cumpărătorii sau utilizatorii ContourTrace.

Dacă nu sunteți de acord să vă supuneți acestui Acord, eliminați ContourTrace din computerul dumneavoastră și, dacă este cazul, returnați-ne imediat prin poștă toate copiile ContourTrace și documentația și ambalajul aferent aflate în posesia dumneavoastră.

2. DISTRIBUȚIE

ContourTrace și licența acordată prin prezentul document nu vor fi copiate, partajate, distribuite, revândute, oferite spre revânzare, transferate sau sublicențiate în întregime sau parțial, cu excepția faptului că puteți face o singură copie doar în scopuri de arhivă. Pentru informații despre redistribuirea ContourTrace, contactați-ne.

3. ACORDUL UTILIZATORULUI

3.1 Utilizarea

Licența dvs. de utilizare a ContourTrace este limitată la numărul de licențe achiziționate de dvs. Nu veți permite altor persoane să utilizeze, să copieze sau să evalueze copii ale ContourTrace.

3.2 Restricții de utilizare

Veți utiliza ContourTrace în conformitate cu toate legile aplicabile și nu în scopuri ilegale. Fără a limita cele de mai sus, este strict interzisă utilizarea, afișarea sau distribuirea ContourTrace împreună cu materiale pornografice, rasiste, vulgare, obscene, defăimătoare, calomnioase, abuzive, care promovează ura, discriminează sau manifestă prejudecăți bazate pe religie, moștenire etnică, rasă, orientare sexuală sau vârstă.

Fiecare copie licențiată a ContourTrace poate fi utilizată pe o singură locație de calculator de către un singur utilizator. Utilizarea ContourTrace înseamnă că ați încărcat, instalat sau rulat ContourTrace pe un calculator sau pe un dispozitiv similar. Dacă instalați ContourTrace pe o platformă, un server sau o rețea cu mai mulți utilizatori, fiecare utilizator individual al ContourTrace trebuie să fie licențiat separat.

Puteți face o singură copie a ContourTrace în scopuri de backup, cu condiția să aveți o singură copie instalată pe un singur computer utilizat de o singură persoană. Alți utilizatori nu pot utiliza copia dvs. de ContourTrace. Atribuirea, sublicențierea, punerea în rețea, vânzarea sau distribuirea de copii ale ContourTrace sunt strict interzise fără acordul prealabil scris al Companiei. Constituie o încălcare a prezentului acord cesionarea, vânzarea, partajarea, împrumutul, închirierea, leasingul, împrumutul, punerea în rețea sau transferul utilizării ContourTrace. În cazul în care o altă persoană în afară de dumneavoastră utilizează ContourTrace înregistrat în numele dumneavoastră, indiferent dacă este în același timp sau în momente diferite, atunci acest Acord este încălcat și dumneavoastră sunteți responsabil pentru această încălcare!

3.3 Restricții privind drepturile de autor

Acest Software conține materiale protejate prin drepturi de autor, secrete comerciale, algoritmi și alte materiale de proprietate. Nu trebuie să modificați și nu veți încerca să modificați, să faceți inginerie inversă, să dezasamblați sau să decompilați ContourTrace. De asemenea, nu puteți crea nicio lucrare derivată sau alte lucrări care se bazează pe ContourTrace sau care derivă din acesta, în totalitate sau în parte.

Numele, sigla și fișierul grafic al companiei care reprezintă ContourTrace nu vor fi folosite în niciun fel pentru a promova produsele dezvoltate cu ContourTrace. Compania își păstrează proprietatea unică și exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor legate de ContourTrace și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Legislația privind drepturile de autor și prevederile tratatelor internaționale privind drepturile de autor protejează toate părțile ContourTrace, produsele și serviciile. Niciun program, cod, algoritm, parte, imagine, eșantion audio sau text nu poate fi copiat sau utilizat în vreun fel de către utilizator, cu excepția celor prevăzute în limitele programului pentru un singur utilizator. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în temeiul prezentului document sunt rezervate companiei.

3.4 Limitarea responsabilității

Veți despăgubi, exonera și apăra Compania, angajații, agenții și distribuitorii acesteia de orice pretenții, proceduri, cereri și costuri care rezultă din sau sunt în orice fel legate de utilizarea de către dvs. a Software-ului Companiei.

În niciun caz (inclusiv, fără limitare, în caz de neglijență), Compania, angajații, agenții sau distribuitorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale sau punitive de orice fel (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderi de profit, pierderi de utilizare, întreruperea activității, pierderea de informații sau de date, sau pierderi pecuniare), în legătură cu sau care rezultă din sau sunt legate de acest acord, de ContourTrace sau de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza ContourTrace sau de furnizarea, executarea sau utilizarea oricăror alte aspecte în temeiul prezentului contract, indiferent dacă se bazează pe contract, delict sau orice altă teorie, inclusiv neglijența.

Întreaga răspundere a Companiei, fără excepție, este limitată la rambursarea de către clienți a prețului de achiziție al Software-ului (maximul fiind cel mai mic dintre suma plătită de dumneavoastră și prețul cu amănuntul sugerat de Companie) în schimbul returnării produsului, a tuturor copiilor, a documentelor de înregistrare și a manualelor, precum și a tuturor materialelor care constituie un transfer de licență de la client către Companie.

3.5 Garanții

Cu excepția cazului în care se menționează în mod expres în scris, Compania nu face nicio declarație sau garanție cu privire la acest Software și exclude în mod expres toate celelalte garanții, exprimate sau implicite, orale sau scrise, inclusiv, fără a se limita la, orice garanții implicite de calitate comercială sau de adecvare la un anumit scop.

3.6 Legea aplicabilă

Prezentul acord este reglementat de legislația Republicii Federale Germania aplicabilă în acest domeniu. Prin prezenta, vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției neexclusive a instanțelor din Republica Federală Germania. În cazul în care orice prevedere va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă în alt mod, atunci respectiva prevedere va fi considerată separabilă din prezenta licență și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.

3.7 Încetare

Orice nerespectare a termenilor și condițiilor prezentului acord va duce la rezilierea automată și imediată a acestei licențe. La rezilierea acestei licențe acordate prin prezentul acord, indiferent de motiv, sunteți de acord să încetați imediat utilizarea ContourTrace și să distrugeți toate copiile ContourTrace furnizate în temeiul prezentului acord. Obligațiile financiare asumate de dumneavoastră vor supraviețui expirării sau rezilierii prezentei licențe.

4. RENUNȚAREA LA GARANȚIE

ACEST SOFTWARE ȘI FIȘIERELE CARE ÎL ÎNSOȚESC SUNT VÂNDUTE "AȘA CUM SUNT" ȘI FĂRĂ GARANȚII DE PERFORMANȚĂ SAU DE VANDABILITATE SAU ORICE ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE. ACEASTĂ DECLINARE DE RESPONSABILITATE se referă la toate fișierele generate și editate de ContourTrace, precum și la toate fișierele generate și editate de ContourTrace.

5. CONSIMȚĂMÂNTUL DE UTILIZARE A DATELOR

Sunteți de acord că societatea poate colecta și utiliza informațiile colectate în orice mod ca parte a serviciilor de asistență pentru produse care vă sunt furnizate, dacă este cazul, în legătură cu ContourTrace. De asemenea, Compania poate utiliza aceste informații pentru a vă furniza notificări care ar putea fi utile sau de interes pentru dumneavoastră.

6. Servicii ale terților

Aplicația poate afișa, include sau pune la dispoziție conținut de la terți (inclusiv date, informații, aplicații și alte produse și servicii) sau poate furniza linkuri către site-uri web sau servicii ale terților.

Recunoașteți și sunteți de acord că Societatea nu este responsabilă pentru Serviciile terților, inclusiv pentru acuratețea, caracterul complet, actualitatea, validitatea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, decența, calitatea sau orice alt aspect al acestora. Compania nu își asumă și nu va avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. sau față de orice altă persoană sau entitate pentru orice Servicii ale terților.

Atunci când utilizați aplicația, trebuie să respectați Termenii de acord ai terțelor părți aplicabile. Serviciile terților și legăturile către acestea sunt furnizate numai pentru a vă oferi un confort, iar dumneavoastră le accesați și le utilizați în întregime pe propriul risc și în conformitate cu Termenii și condițiile terților respectivi.

Utilizăm serviciul Back4App pentru stocarea datelor utilizatorilor. Prin utilizarea ContourTrace sunteți de acord cu utilizarea acestui serviciu terț. De asemenea, sunteți de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a Back4App, Inc.:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Termenii și licențele suplimentare pentru serviciile și software-ul de la terți pot fi găsite în calea de instalare a aplicației, în folderul "Acorduri de licență". Lista a fost întocmită conform cunoștințelor și convingerilor noastre, dar nu garantăm că este actuală sau completă.

7. Actualizare și întreținere

Societatea furnizează actualizări și întreținere lunar sau în funcție de necesități.

8. Suport

Compania nu are nicio obligație de a oferi asistență pentru Aplicație sau de a continua să furnizeze sau să actualizeze oricare dintre Aplicații.

ro_RORomanian