Politica de confidențialitate

The www.contourtrace.com site-ul web aparține KUHN SOLUTIONS. Prin urmare, termenul ContourTrace poate fi folosit aici și ca sinonim pentru KUHN SOLUTIONS.

Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru conducerea KUHN SOLUTIONS. Utilizarea paginilor de internet ale KUHN SOLUTIONS este posibilă fără indicarea de date personale. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale întreprinderii noastre prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, vom obține, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate, se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări, aplicabile la KUHN SOLUTIONS. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile lor prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor.

KUHN SOLUTIONS, în calitate de operator, a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot fi întotdeauna vulnerabile la riscuri de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transmite datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a KUHN SOLUTIONS se bazează pe termenii utilizați de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) la emiterea Regulamentului privind protecția datelor (Regulamentul privind protecția datelor). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată.

În această declarație de confidențialitate folosim, printre alții, următorii termeni:

 • a) Date cu caracter personal

  Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare "persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

 • b) Persoana vizată

  Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

 • c) Prelucrarea

  Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 • d) Restricția de prelucrare

  Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.

 • e) Profilarea

  Profilarea este orice tip de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.

 • f) Pseudonimizarea

  Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 • g) Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare

  Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

 • h) Procesor

  O persoană împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 • i) Beneficiarul

  Destinatarul înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în contextul unei sarcini de investigație specifice în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

 • j) terță parte

  Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele care, sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

 • k) Consimțământ

  Consimțământul este orice manifestare liberă a dorințelor sale pentru cazul specific, în cunoștință de cauză și fără echivoc, sub forma unei declarații sau a oricărui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de natură să asigure protecția datelor este:

SOLUȚII KUHN
Daniel Kuhn
Schottenstraße 73
78462 Konstanz
Germania

Tel: +49 (0) 7531 717 24 12
E-mail: info@contourtrace.com
Site web: https://contourtrace.com/

3. Cookie-uri

Paginile de internet ale KUHN SOLUTIONS utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, care sunt depuse și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase pagini de internet și servere utilizează cookie-uri. Multe dintre cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite paginilor de internet și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei vizate de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea modulelor cookie, KUHN SOLUTIONS poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în sensul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru de internet. De exemplu, utilizatorul unui site web care utilizează cookie-uri nu trebuie să își reintroducă datele de acces de fiecare dată când vizitează site-ul web, deoarece acest lucru este gestionat de site-ul web și de cookie-ul stocat pe sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării de cookie-uri. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile paginii noastre de internet să poată fi utilizate pe deplin.

4. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al KUHN SOLUTIONS colectează o serie de date și informații generale la fiecare apelare a site-ului web de către o persoană vizată sau un sistem automatizat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile și versiunile de browsere utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) site-urile secundare care sunt accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru web, (5) data și ora unei accesări a site-ului web, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de accesare și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea unui pericol în cazul unor atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, KUHN SOLUTIONS nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare (1) pentru a furniza corect conținutul site-ului nostru web, (2) pentru a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea pentru acestea, (3) pentru a asigura funcționalitatea pe termen lung a sistemelor noastre informatice și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, KUHN SOLUTIONS analizează datele și informațiile colectate în mod anonim, pe de o parte, și pe de altă parte, în scopul creșterii protecției și securității datelor și a securității datelor întreprinderii noastre, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

5. Posibilitatea de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web al KUHN SOLUTIONS conține cerințe legale care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată vor fi stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată către operator vor fi stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Nu există nicio dezvăluire a acestor date cu caracter personal către terțe părți.

6. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care este prevăzut de Directiva și Regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau regulamentele la care se supune operatorul.

În cazul în care scopul stocării încetează să se aplice sau în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva europeană și de Regulamentul Maker sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit în conformitate cu dispozițiile legale.

7. Drepturile persoanei vizate

 • a) Dreptul la confirmare

  Fiecare persoană vizată are dreptul, acordat prin Directiva și Regulamentul european, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • b) Dreptul de acces

  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, prevăzut de Directiva și de Regulamentul european, de a obține în orice moment de la operator, în mod gratuit, informații despre datele cu caracter personal stocate despre ea și o copie a acestor informații. În plus, Organismul european de directivă și regulament a acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:

  • scopurile prelucrării
  • categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale
  • dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate
  • existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a se opune unei astfel de prelucrări
  • existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
  • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Orice informație disponibilă privind originea datelor
  • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și cu privire la domeniul de aplicare și la efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

  În plus, persoana vizată are dreptul de a fi informată dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a primi informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.

  În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

 • c) Dreptul de rectificare

  Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

  În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 • d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva și Regulamentul european de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

  • Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
  • Persoana vizată revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu art. 21 (1) DS-GVO și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul art. 21 alin. 21 (2) DS-GVO.
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
  • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru, la care este supus operatorul.
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din DS-GVO.

  În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de KUHN SOLUTIONS, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul KUHN SOLUTIONS va lua măsuri pentru ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

  În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către KUHN SOLUTIONS, iar societatea noastră, în calitate de operator în conformitate cu art. 17 alin. 1 DS-GVO, KUHN SOLUTIONS va pune în aplicare măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a compensa alți operatori de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal publicate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa persoana vizată că a solicitat de la acei alți operatori de date să șteargă toate legăturile cu datele cu caracter personal sau copiile sau replicile datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Angajatul KUHN SOLUTIONS va aranja cele necesare în cazuri individuale.

 • e) Dreptul la restricționarea prelucrării

  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de directivele și regulamentele europene, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

  • Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de KUHN SOLUTIONS, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului. Angajatul KUHN SOLUTIONS va dispune restricționarea prelucrării.

 • f) Dreptul la portabilitatea datelor

  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de directivele și regulamentele europene, de a obține datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de către persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, persoana în cauză are dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și ca prelucrarea să fie efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

  În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a obține ca datele cu caracter personal să fie transferate direct de la un operator la un alt operator, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.

  Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al KUHN SOLUTIONS.

 • g) Dreptul la opoziție

  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de directivele și regulamentele europene, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) literele (e) sau (f) din DS-GVO. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării pe baza acestor dispoziții.

  KUHN SOLUTIONS nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

  În cazul în care KUHN SOLUTIONS prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate în vederea unui astfel de marketing. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată se opune KUHN SOLUTIONS prelucrării în scopuri de marketing direct, KUHN SOLUTIONS nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

  În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de către KUHN SOLUTIONS în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulamentul privind protecția datelor, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

  Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al KUHN SOLUTIONS sau un alt angajat. De asemenea, persoana vizată este liberă, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

  Persoana vizată își poate exercita dreptul de a se opune prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

 • h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

  Fiecare persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru a încheia, sau executarea unui contract între persoana vizată și operator, sau (2) este permisă de legislația Uniunii sau a statului membru căreia i se aplică operatorul, iar legislația respectivă conține măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

  În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, KUHN SOLUTIONS pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia, care includ cel puțin dreptul de a obține implicarea persoanei vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automate, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

 • i) Dreptul de retragere a consimțământului în temeiul legislației privind protecția datelor

  Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

  În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de retragere a consimțământului, aceasta poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului.

8. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Facebook

Operatorul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea de socializare

O rețea socială este un loc de întâlnire socială operat pe internet, o comunitate online care, în general, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie, printre alte caracteristici.

Societatea de operare a Facebook este Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Operatorul de date cu caracter personal, în cazul în care persoana vizată locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Facebook Ireland Ltd.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web gestionat de operator și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat de către componenta Facebook respectivă să descarce de pe Facebook o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată la fiecare apelare a site-ului nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și atribuite de Facebook contului de Facebook respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru web, de exemplu butonul "Like", sau dacă persoana vizată face un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este conectată simultan la Facebook în momentul în care accesează site-ul nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către Facebook nu este dorită de persoana vizată, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de date publicată de Facebook, care poate fi accesată la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, aceasta explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diverse aplicații care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor către Facebook. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

9. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Google+

Operatorul a integrat butonul Google+ ca o componentă a acestui site web. Google+ este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială operat pe internet, o comunitate online care, în general, permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Google+ permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele prin intermediul cererilor de prietenie, printre alte caracteristici.

Compania care operează Google+ este Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operator și pe care a fost integrat un buton Google+, browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este invitat automat de către butonul Google+ respectiv să descarce o reprezentare a butonului Google+ corespunzător de la Google. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește informații despre subpagina specifică a site-ului nostru web care este vizitată de persoana vizată. Informații mai detaliate despre Google+ sunt disponibile la https://developers.google.com/+/.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Google+, Google recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată la fiecare apel către site-ul nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de butonul Google+ și atribuite de Google contului Google+ respectiv al persoanei vizate.

În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Google+ integrate pe site-ul nostru web și trimite astfel o recomandare Google+1, Google atribuie aceste informații contului personal de utilizator Google+ al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal. Google stochează recomandarea Google+1 a persoanei vizate și o pune la dispoziția publicului în conformitate cu termenii și condițiile acceptate de persoana vizată în acest sens. O recomandare Google+1 făcută de persoana vizată pe acest site web va fi ulterior stocată și prelucrată împreună cu alte date cu caracter personal, cum ar fi numele contului Google+1 utilizat de persoana vizată și fotografia stocată în acest cont, în alte servicii Google, de exemplu în rezultatele motorului de căutare Google, în contul Google al persoanei vizate sau în alte locuri, de exemplu pe site-uri web sau în legătură cu reclame. În plus, Google poate face legătura între vizitarea acestui site web și alte date cu caracter personal stocate de Google. Google înregistrează în continuare aceste date cu caracter personal în scopul îmbunătățirii sau al optimizării diferitelor servicii Google.

Google primește întotdeauna informații prin intermediul butonului Google+ că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată simultan la Google+ în momentul în care accesează site-ul nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe butonul Google+ sau nu.

În cazul în care persoana vizată nu dorește transmiterea de date cu caracter personal către Google, aceasta poate împiedica o astfel de transmitere prin deconectarea de la contul său Google+ înainte de a accesa site-ul nostru web.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate aplicabilă a Google pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Mai multe îndrumări din partea Google cu privire la butonul Google+1 pot fi găsite la https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea LinkedIn

Operatorul a integrat componente ale LinkedIn Corporation pe acest site web. LinkedIn este o rețea socială bazată pe internet care permite utilizatorilor să se conecteze cu contactele de afaceri existente și să stabilească noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate utilizează LinkedIn în peste 200 de țări. Acest lucru face ca LinkedIn să fie în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

Societatea de operare a LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru problemele de confidențialitate din afara SUA, LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, este responsabil.

Politica de confidențialitate a companiei se bazează pe politica de confidențialitate a LinkedIn Ireland.

La fiecare accesare individuală a site-ului nostru, care este echipat cu o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), această componentă determină browserul utilizat de persoana vizată să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei de la LinkedIn. Informații suplimentare despre plug-in-urile LinkedIn pot fi găsite la https://developer.linkedin.com/plugins. Ca parte a acestei proceduri tehnice, LinkedIn primește cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la LinkedIn, LinkedIn recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată la fiecare apelare a site-ului nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de către componenta LinkedIn și atribuite de către LinkedIn contului LinkedIn respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează un buton LinkedIn integrat pe site-ul nostru web, LinkedIn atribuie aceste informații contului personal de utilizator LinkedIn al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

LinkedIn primește întotdeauna informații prin intermediul componentei LinkedIn că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată simultan la LinkedIn în momentul în care apelează site-ul nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta LinkedIn sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către LinkedIn nu este dorită de persoana vizată, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de LinkedIn înainte de a apela site-ul nostru web.

LinkedIn oferă posibilitatea de a vă dezabona de la mesajele de e-mail, mesajele SMS și anunțurile direcționate, precum și de a gestiona setările anunțurilor la https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn utilizează în continuare parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot seta module cookie. Astfel de module cookie pot fi respinse la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidențialitate aplicabilă a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica de cookie-uri a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Twitter

Operatorul a integrat componente ale Twitter pe acest site web. Twitter este un serviciu de microblogging multilingv accesibil publicului, pe care utilizatorii pot publica și difuza așa-numitele tweets, adică mesaje scurte limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte pot fi accesate de oricine, inclusiv de persoanele care nu sunt înregistrate pe Twitter. Cu toate acestea, tweet-urile sunt afișate și pentru așa-numiții urmăritori ai utilizatorului respectiv. Followerii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweet-urile unui utilizator. În plus, Twitter permite să se adreseze unui public larg prin intermediul hashtag-urilor, link-urilor sau retweet-urilor.

Societatea de operare a Twitter este Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.

La fiecare accesare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web gestionat de operator și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Twitter respectivă să descarce de pe Twitter o reprezentare a componentei Twitter corespunzătoare. Informații suplimentare despre butoanele Twitter pot fi găsite la https://about.twitter.com/de/resources/buttons. În cadrul acestei proceduri tehnice, Twitter primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este de a permite utilizatorilor noștri să difuzeze conținutul acestui site web, de a face cunoscut acest site web în lumea digitală și de a crește numărul de vizitatori.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Twitter, Twitter recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată la fiecare apel către site-ul nostru web de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de componenta Twitter și atribuite de Twitter contului Twitter respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile astfel transmise vor fi atribuite contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și vor fi stocate și prelucrate de Twitter.

Twitter primește date și informații de pe contul de utilizator Twitter al persoanei vizate.

Twitter primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Twitter că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este conectată simultan la Twitter în momentul în care apelează site-ul nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Twitter sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Twitter, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Twitter înainte de a accesa site-ul nostru web.

Dispozițiile aplicabile ale Twitter privind protecția datelor sunt disponibile la https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Xing

Operatorul a integrat componente ale Xing pe acest site web. Xing este o rețea socială bazată pe internet care permite utilizatorilor să se conecteze cu contactele de afaceri existente și să stabilească noi contacte de afaceri. Utilizatorii individuali își pot crea un profil personal pe Xing. Companiile pot, de exemplu, să creeze profiluri de companie sau să publice oferte de locuri de muncă pe Xing.

Societatea de exploatare a Xing este XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germania.

Ori de câte ori este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web gestionat de operator și pe care a fost integrată o componentă Xing (plug-in Xing), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Xing respectivă să descarce de pe Xing o reprezentare a componentei Xing corespunzătoare. Informații suplimentare despre plug-in-urile Xing pot fi găsite la https://dev.xing.com/plugins. Ca parte a acestei proceduri tehnice, Xing primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Xing, Xing recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată apelează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de componenta Xing și atribuite de Xing contului Xing respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Xing integrate pe site-ul nostru web, de exemplu, butonul "Share", Xing atribuie aceste informații contului personal de utilizator Xing al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal.

Xing primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Xing despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este logată în Xing în același timp cu apelarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Xing sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Xing, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său Xing înainte de a accesa site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate publicată de Xing, care poate fi accesată la https://www.xing.com/privacy, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Xing. În plus, Xing a publicat notificări de confidențialitate pentru butonul XING Share la adresa https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea YouTube

Controlorul a integrat componente ale YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor de videoclipuri să posteze videoclipuri în mod gratuit, iar altor utilizatori să le vizualizeze, să le evalueze și să le comenteze, tot în mod gratuit. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri, motiv pentru care prin intermediul portalului de internet pot fi accesate atât filme și emisiuni de televiziune complete, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate chiar de către utilizatori.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Ori de câte ori este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web operat de operator și pe care a fost integrată o componentă YouTube (video YouTube), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de componenta YouTube respectivă să descarce o reprezentare a componentei YouTube corespunzătoare de pe YouTube. Informații suplimentare despre YouTube pot fi găsite la https://www.youtube.com/yt/about/de/. În cadrul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google primesc informații cu privire la subpagina specifică a site-ului nostru web care este vizitată de persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată în același timp la YouTube, YouTube recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată prin apelarea unei subpagini care conține un videoclip YouTube. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google primesc întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată simultan la YouTube în momentul în care apelează site-ul nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe un videoclip YouTube sau nu. În cazul în care o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este dorită de persoana vizată, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său YouTube înainte de a apela site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate publicată de YouTube, care este disponibilă la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către YouTube și Google.

14. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 I lit. a DS-GVO servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, în cazul operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru o livrare de bunuri sau pentru furnizarea unui alt serviciu sau contraprestație, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6 I lit. b DS-GVO. Același lucru este valabil și pentru astfel de operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, de exemplu în cazul unor cereri de informații despre produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră face obiectul unei obligații legale prin care devine necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 6 I lit. c DS-GVO. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în incinta noastră și, ca urmare, numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. În acest caz, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 I lit. d DS-GVO.
În cele din urmă, operațiunile de prelucrare ar putea fi bazate pe art. 6 I lit. f DS-GVO. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre temeiurile juridice menționate mai sus se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu fie anulate. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de către legiuitorul european. În acest sens, acesta a considerat că un interes legitim poate fi presupus dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, a doua teză din RGPD).

15. Interesele legitime în ceea ce privește prelucrarea, urmărite de operator sau de o terță parte

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GVO, interesul nostru legitim este desfășurarea activității noastre în beneficiul bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

16. Durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru executarea contractului sau pentru inițierea contractului.

17. Cerințele legale sau contractuale de a furniza datele cu caracter personal; necesitatea încheierii contractului; obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale neprezentării datelor

Dorim să vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal este uneori impusă de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta și din reglementări contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual).
Pentru a încheia un contract, poate fi uneori necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. De exemplu, persoana vizată este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal în cazul în care societatea noastră încheie un contract cu aceasta. Nerespectarea obligației de a furniza datele cu caracter personal ar însemna că nu se poate încheia contractul cu persoana vizată.
Înainte de a furniza date cu caracter personal de către persoana vizată, aceasta trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru îi va explica persoanei vizate, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau de contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și care ar fi consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

18. Existența unui proces decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu utilizăm procesul decizional automatizat sau crearea de profiluri.

Această declarație de protecție a datelor a fost creată de către generatorul declarației de protecție a datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care acționează în calitate de Responsabil extern cu protecția datelor Bamberg, în cooperare cu Christian Solmecke, avocat specializat în IT și protecția datelor.

 

Alte completări la politica de confidențialitate

Criptare SSL

Pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră în timpul transmiterii, folosim metode de criptare de ultimă generație (de exemplu, SSL) prin HTTPS.

Criptare SSL

Formular de contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact cu privire la întrebări de orice fel, ne dați consimțământul dumneavoastră voluntar în scopul de a vă contacta. În acest scop, este necesar să furnizați o adresă de e-mail validă. Aceasta servește la atribuirea solicitării și la răspunsul ulterior la aceasta. Furnizarea de date suplimentare este opțională. Informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii și pentru eventualele întrebări ulterioare. După finalizarea cererii dumneavoastră, datele cu caracter personal vor fi șterse automat.

Utilizarea bibliotecilor de scripturi (Google Web Fonts)

Pentru a afișa conținutul nostru corect și într-o manieră grafică atractivă în toate browserele, folosim biblioteci de scripturi și biblioteci de fonturi, cum ar fi Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) pe acest site. Google Web Fonts sunt transferate în memoria cache a browserului dvs. pentru a evita încărcarea multiplă. În cazul în care browserul nu acceptă Google Web Fonts sau împiedică accesul, conținutul va fi afișat cu un font standard.

Apelarea bibliotecilor de scripturi sau a bibliotecilor de fonturi declanșează automat o conexiune cu operatorul bibliotecii. Este teoretic posibil - dar în prezent nu este clar dacă și, eventual, în ce scopuri - ca operatorii bibliotecilor corespunzătoare să colecteze date.

Politica de confidențialitate a operatorului de bibliotecă Google poate fi găsită aici: https://www.google.com/policies/privacy/

Utilizarea Google Maps

Acest site utilizează Google Maps API pentru a afișa vizual informații geografice. Atunci când utilizează Google Maps, Google colectează, procesează și utilizează date despre utilizarea de către vizitatori a funcțiilor de hartă. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google, puteți consultați politica de confidențialitate Google. Acolo puteți, de asemenea, să vă modificați setările personale de confidențialitate în Centrul de confidențialitate.

Pentru instrucțiuni detaliate privind gestionarea propriilor dvs. date în legătură cu produsele Google, vă rugăm să faceți clic aici.

Modificarea politicii noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a adapta această politică de confidențialitate astfel încât să fie întotdeauna în conformitate cu cerințele legale actuale sau de a implementa modificări ale serviciilor noastre în politica de confidențialitate, de exemplu, atunci când introducem noi servicii. Noua politică de confidențialitate se va aplica atunci la următoarea dvs. vizită.

Întrebări adresate responsabilului cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor, vă rugăm să ne scrieți un e-mail sau să contactați direct persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul organizației noastre: Daniel Kuhn

Extensia declarației de confidențialitate a fost creată folosind declarație de confidențialitate generată de activeMind AG.

ro_RORomanian