Răspundere

Răspunderea pentru conținut

Conținutul paginilor noastre a fost creat cu cea mai mare grijă. Pentru corectitudinea, completitudinea și actualitatea conținutului nu ne putem asuma însă nicio garanție. În calitate de furnizor de servicii, suntem răspunzători, în conformitate cu § 7 Abs.1 TMG, pentru conținuturile proprii de pe aceste pagini, în conformitate cu legile generale. Conform §§ 8-10 TMG nu suntem obligați, în calitate de furnizor de servicii, să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de terți sau să investigăm circumstanțe care indică o activitate ilegală. Obligațiile de a elimina sau de a bloca utilizarea informațiilor în conformitate cu legile generale rămân neafectate de acest lucru. Cu toate acestea, răspunderea în acest sens este posibilă numai din momentul cunoașterii unei încălcări concrete a legii. De îndată ce vom lua cunoștință de astfel de încălcări, vom elimina imediat conținutul respectiv.

Răspunderea pentru legături

Oferta noastră conține link-uri către site-uri externe ale unor terțe părți, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru aceste conținuturi externe. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor legate. Paginile cu linkuri au fost verificate în momentul creării linkurilor pentru a se verifica dacă nu există posibile încălcări ale legii. La momentul creării linkului nu au fost identificate conținuturi ilegale. Un control permanent al conținutului paginilor legate prin link nu este rezonabil în lipsa unor dovezi concrete ale unei încălcări. De îndată ce vom lua cunoștință de orice încălcare a legii, vom elimina imediat aceste linkuri.

Drepturi de autor

Conținuturile și lucrările de pe aceste pagini create de operatorii site-ului sunt supuse legislației germane privind drepturile de autor. Contribuțiile terților sunt marcate ca atare. Reproducerea, prelucrarea, distribuirea și orice fel de utilizare în afara limitelor legii drepturilor de autor necesită acordul scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și copiile acestor pagini sunt permise numai pentru uz privat, necomercial. Operatorii acestor pagini se străduiesc întotdeauna să respecte drepturile de autor ale altora sau să utilizeze lucrări proprii sau fără licență.

Sursa: Renunțare de la eRecht24.de. Consultanță juridică din partea RA Sören Siebert.

ro_RORomanian