Odpovědnost

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s maximální péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nemůžeme převzít žádnou záruku. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 Abs.1 TMG odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které nasvědčují nezákonné činnosti. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení zákona. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě takový obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání účelná. Jakmile zjistíme případné porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. Příspěvky třetích stran jsou takto označeny. K rozmnožování, zpracování, šíření a jakémukoli použití mimo rámec autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Provozovatelé těchto stránek se vždy snaží respektovat autorská práva jiných osob nebo používat vlastní či bezlicenční díla.

Zdroj: Odmítnutí odpovědnosti od eRecht24.de. Právní poradenství od RA Sören Siebert.

cs_CZCzech