Ansvar

Ansvar för innehållet

Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. För innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet kan vi dock inte garantera något. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 Abs.1 TMG för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då man får kännedom om en konkret lagöverträdelse. Så snart vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Vi kan därför inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte möjligt att upptäcka vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Så snart vi får kännedom om eventuella lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Bidrag från tredje part är markerade som sådana. Kopiering, bearbetning, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av dessa sidor är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Operatörerna av dessa sidor strävar alltid efter att respektera andras upphovsrätt eller att använda egna eller licensfria verk.

Källa: Friskrivningsklausul från eRecht24.de. Juridisk rådgivning från RA Sören Siebert.

sv_SESwedish