Ansvar

Ansvar for indholdet

Indholdet af vores sider er skabt med den største omhu. For indholdets korrekthed, fuldstændighed og aktualitet kan vi dog ikke garantere. Som tjenesteudbyder er vi i henhold til § 7 Abs.1 TMG ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i henhold til de generelle love. I henhold til §§ 8-10 TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til de generelle love forbliver upåvirket heraf. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret lovovertrædelse. Så snart vi får kendskab til sådanne overtrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for disse eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. På tidspunktet for linkningen var der ikke noget ulovligt indhold at erkende. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Så snart vi får kendskab til eventuelle lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Copyright

Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af operatørerne på siden, er underlagt tysk ophavsret. Bidrag fra tredjeparter er markeret som sådan. Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for anvendelse uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af disse sider er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. Operatørerne af disse sider bestræber sig altid på at respektere andres ophavsrettigheder eller at anvende egne eller licensfrie værker.

Kilde: Ansvarsfraskrivelse fra eRecht24.de. Juridisk rådgivning fra RA Sören Siebert.

da_DKDanish