Ευθύνη

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Τα περιεχόμενα των σελίδων μας δημιουργήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου μπορούμε να αναλάβουμε ωστόσο καμία εγγύηση. Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το § 7 Abs.1 TMG για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG δεν είμαστε υποχρεωμένοι ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα. Οι υποχρεώσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τους γενικούς νόμους δεν επηρεάζονται από αυτό. Ωστόσο, η σχετική ευθύνη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Μόλις λάβουμε γνώση τέτοιων παραβάσεων, θα αφαιρέσουμε αμέσως το εν λόγω περιεχόμενο.

Ευθύνη για τους συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων, στα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο εκάστοτε πάροχος ή διαχειριστής των σελίδων είναι πάντοτε υπεύθυνος για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Ο μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογικός χωρίς συγκεκριμένες αποδείξεις παράβασης. Μόλις αντιληφθούμε τυχόν νομικές παραβάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα σε αυτές τις σελίδες που δημιουργήθηκαν από τους διαχειριστές του ιστότοπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συνεισφορές τρίτων επισημαίνονται ως τέτοιες. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των σελίδων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση. Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων προσπαθούν πάντα να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα άλλων ή να χρησιμοποιούν δικά τους έργα ή έργα χωρίς άδεια χρήσης.

Πηγή: Πηγή: Αποποίηση ευθυνών από eRecht24.de. Νομικές συμβουλές από τον RA Sören Siebert.

elGreek