Atbildība

Atbildība par saturu

Mūsu lapu saturs ir veidots ar vislielāko rūpību. Par satura pareizību, pilnīgumu un aktualitāti mēs nevaram uzņemties nekādas garantijas. Kā pakalpojumu sniedzējs mēs esam atbildīgi saskaņā ar TMG 7. panta 1. punktu par savu saturu šajās lapās saskaņā ar vispārējiem tiesību aktiem. Saskaņā ar TMG 8. līdz 10. pantu mums kā pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma uzraudzīt pārraidīto vai saglabāto trešo personu informāciju vai izmeklēt apstākļus, kas norāda uz nelikumīgām darbībām. Pienākumi dzēst vai bloķēt informācijas izmantošanu saskaņā ar vispārējiem likumiem paliek neskarti. Tomēr atbildība šajā sakarā ir iespējama tikai no brīža, kad ir uzzināts par konkrētu likuma pārkāpumu. Tiklīdz mēs uzzināsim par šādiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēsīsim šādu saturu.

Atbildība par saitēm

Mūsu piedāvājumā ir saites uz trešo personu ārējām tīmekļa vietnēm, kuru saturu mēs nevaram ietekmēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par šo ārējo saturu. Attiecīgais lapu nodrošinātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par saistīto lapu saturu. Saites izveidošanas laikā tika pārbaudītas, vai saitēs iekļautajās lapās nav iespējami juridiski pārkāpumi. Saites izveides laikā nelikumīgs saturs netika atpazīts. Pastāvīga saistīto lapu satura kontrole nav pamatota, ja nav konkrētu pierādījumu par pārkāpumu. Tiklīdz mēs uzzināsim par jebkādiem juridiskiem pārkāpumiem, mēs nekavējoties dzēsīsim šādas saites.

Autortiesības

Uz šo lapu saturu un darbiem, ko izveidojuši vietnes operatori, attiecas Vācijas autortiesību likumi. Trešo personu ieguldījumi ir attiecīgi atzīmēti. Lai pavairotu, apstrādātu, izplatītu un jebkādā veidā izmantotu ārpus autortiesību likumā noteiktajām robežām, nepieciešama attiecīgā autora vai radītāja rakstiska piekrišana. Šo lapu lejupielāde un kopēšana ir atļauta tikai privātai, nekomerciālai lietošanai. Šo lapu operatori vienmēr cenšas ievērot citu personu autortiesības vai izmantot savus vai bezlicences darbus.

Avots: Atruna no eRecht24.de. RA Sören Siebert juridiskās konsultācijas.

lvLatvian