Pravilnik o zasebnosti

Spletna stran www.contourtrace.com spletno mesto je v lasti KUHN SOLUTIONS. Zato je izraz ContourTrace se lahko tukaj uporablja tudi kot sopomenka za KUHN SOLUTIONS.

Zelo smo veseli vašega zanimanja za naše podjetje. Zaščita podatkov je za vodstvo družbe KUHN SOLUTIONS še posebej pomembna. Uporaba spletnih strani podjetja KUHN SOLUTIONS je mogoča brez navedbe osebnih podatkov. Če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve našega podjetja, je lahko potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za to ne obstaja pravna podlaga, bomo praviloma pridobili soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za KUHN SOLUTIONS v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pravicah.

KUHN SOLUTIONS je kot upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovil čim bolj popolno zaščito osebnih podatkov, ki se obdelujejo prek tega spletnega mesta. Kljub temu je prenos podatkov prek interneta vedno lahko izpostavljen varnostnim tveganjem, zato popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke na alternativne načine, na primer po telefonu.

1. Opredelitve pojmov

Izjava o varstvu podatkov družbe KUHN SOLUTIONS temelji na izrazih, ki jih je uporabil Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) pri izdaji Uredbe o varstvu podatkov (Uredba o varstvu podatkov). Naša izjava o varstvu osebnih podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

 • a) Osebni podatki

  Osebni podatki pomenijo vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki). Določljiva fizična oseba je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

 • b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec.

 • c) Obdelava

  Obdelava je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

 • d) Omejitev obdelave

  Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova prihodnja obdelava.

 • e) profiliranje

  Oblikovanje profilov je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analiziranje ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

 • f) psevdonimizacija

  Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

 • g) Upravljavec ali oseba, odgovorna za obdelavo

  Upravljavec ali oseba, odgovorna za obdelavo, je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Kadar namene in sredstva take obdelave določa pravo Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo v pravu Unije ali države članice.

 • h) Procesor

  Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

 • i) Prejemnik

  Prejemnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskovalne naloge v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

 • j) Tretja oseba

  Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

 • k) Soglasje

  Privolitev je vsaka prostovoljna izjava posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o njegovih željah v konkretnem primeru na informiran in nedvoumen način v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih predpisov o varstvu podatkov je:

KUHN SOLUTIONS
Daniel Kuhn
Raitenaugasse 6
78462 Konstanz
Nemčija

Telefon: +49 (0) 7531/8042269
E-naslov: info@contourtrace.com
Spletna stran: https://contourtrace.com/

3. Piškotki

Spletne strani KUHN SOLUTIONS uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek spletnega brskalnika vnesejo in shranijo v računalniški sistem.

Številne spletne strani in strežniki uporabljajo piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz niza znakov, s pomočjo katerega je mogoče internetne strani in strežnike pripisati določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To obiskanim internetnim stranem in strežnikom omogoča razlikovanje posameznega brskalnika posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Posamezen internetni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek edinstvenega identifikatorja piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko KUHN SOLUTIONS uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabniku prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotka lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na potrebe uporabnika. Piškotki nam, kot že omenjeno, omogočajo prepoznavanje uporabnikov našega spletnega mesta. Namen te prepoznave je uporabnikom olajšati uporabo našega spletnega mesta. Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, na primer ni treba ob vsakem obisku spletnega mesta ponovno vnašati svojih podatkov za dostop, saj za to poskrbita spletno mesto in piškotek, shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni predmete, ki jih je stranka položila v virtualno nakupovalno košarico.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika kadar koli prepreči nastavitev piškotkov na naši spletni strani in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbriše prek internetnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče v vseh običajnih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, morda ne bo mogoče v celoti uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran KUHN SOLUTIONS zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatizirani sistem prikliče spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zbirajo se lahko naslednji podatki: (1) vrste in različice uporabljenih brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletna stran, s katere sistem za dostop dostopa do naše spletne strani (tako imenovani referer), (4) podstrani, do katerih sistem za dostop dostopa na naši spletni strani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnik internetnih storitev sistema za dostop ter (8) drugi podobni podatki in informacije, ki so namenjeni preprečevanju nevarnosti v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij KUHN SOLUTIONS ne sklepa o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki. Pač pa so ti podatki potrebni (1) za pravilno posredovanje vsebine našega spletnega mesta, (2) za optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja zanje, (3) za zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije našega spletnega mesta ter (4) za zagotavljanje podatkov organom pregona, potrebnih za pregon v primeru kibernetskega napada. Zato KUHN SOLUTIONS na eni strani analizira anonimno zbrane podatke in informacije, na drugi strani pa z namenom povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja zagotavlja optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5. Možnost kontaktiranja prek spletne strani

Spletna stran KUHN SOLUTIONS vsebuje pravne zahteve, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami, ki vključuje tudi splošni naslov tako imenovane elektronske pošte (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik z upravljavcem po elektronski pošti ali z uporabo kontaktnega obrazca, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje upravljavcu, bodo shranjeni za namen obdelave ali kontaktiranja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne razkrijejo tretjim osebam.

6. Rutinski izbris in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena hrambe ali kolikor je to določeno z evropsko direktivo in uredbo ali drugim zakonodajalcem v zakonih ali predpisih, ki veljajo za upravljavca.

Če namen shranjevanja preneha veljati ali če se izteče obdobje shranjevanja, ki ga predpisujeta evropska direktiva in uredba Maker ali drug pristojni zakonodajalec, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.

7. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

 • a) Pravica do potrditve

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki mu jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se njegovi osebni podatki obdelujejo. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • b) Pravica do dostopa

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da od upravljavca kadar koli brezplačno pridobi informacije o osebnih podatkih, ki se hranijo o njej, in kopijo teh informacij. Poleg tega je organ, pristojen za evropsko direktivo in uredbo, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, odobril dostop do naslednjih informacij:

  • namene obdelave
  • kategorije obdelanih osebnih podatkov.
  • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
  • če je mogoče, načrtovano trajanje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega trajanja
  • obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z njimi ali do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravice do ugovora taki obdelavi
  • obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu.
  • če se osebni podatki ne zbirajo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v skladu s členom 22(1) in (4) SUVP ter vsaj v teh primerih smiselne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravico do informacij o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do dostopa, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri upravljavcu.

 • c) Pravica do popravka

  Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da zahteva takojšen popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob upoštevanju namenov obdelave pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dopolnilno izjavo.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • d) Pravica do izbrisa (pravica biti pozabljen)

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga zadeva obdelava osebnih podatkov, ima z evropsko direktivo in uredbo zagotovljeno pravico, da od upravljavca brez odlašanja zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z njim, če velja eden od naslednjih razlogov in če obdelava ni potrebna:

  • Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na kateri je temeljila obdelava v skladu s členom 6(1)(a) SUVP ali členom 9(2)(a) SUVP, in za obdelavo ni druge pravne podlage.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s čl. 21(1) DS-GVO in za obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu s čl. 21(2) DS-GVO.
  • Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
  • Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
  • Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ponujenimi v skladu s členom 8(1) DS-GVO.

  Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih hrani KUHN SOLUTIONS, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju KUHN SOLUTIONS bo poskrbel za takojšnjo izpolnitev zahteve po izbrisu.

  Če je osebne podatke objavila družba KUHN SOLUTIONS in naše podjetje kot upravljavec v skladu s členom 2. 17 odst. 1 DS-GVO, družba KUHN SOLUTIONS izvede razumne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, s katerimi drugim upravljavcem podatkov nadomesti obdelavo objavljenih osebnih podatkov, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe, da bi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestila, da je od teh drugih upravljavcev zahteval izbris vseh povezav do osebnih podatkov ali kopij ali replikacij osebnih podatkov, razen če je obdelava potrebna. Zaposleni v družbi KUHN SOLUTIONS bo uredil potrebno v posameznih primerih.

 • e) Pravica do omejitve obdelave

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga zadeva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki mu jo dajejo evropske direktive in uredbe, da od upravljavca zahteva omejitev obdelave, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija točnost osebnih podatkov v obdobju, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov.
  • Obdelava je nezakonita, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.
  • Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
  • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21(1) SUVP in še ni jasno, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev in želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevati omejitev osebnih podatkov, ki jih hrani KUHN SOLUTIONS, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu. Zaposleni v podjetju KUHN SOLUTIONS bo poskrbel za omejitev obdelave.

 • f) Pravica do prenosljivosti podatkov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga zadeva obdelava osebnih podatkov, ima z evropskimi direktivami in uredbami zagotovljeno pravico, da pridobi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posameznik posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Prav tako ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem oviral upravljavec, ki so mu bili osebni podatki posredovani, pod pogojem, da obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) SUVP ali členom 9(2)(a) SUVP ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) SUVP in da se obdelava izvaja avtomatizirano, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico doseči, da se osebni podatki prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih posameznikov.

  Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega v družbi KUHN SOLUTIONS.

 • g) Pravica do ugovora

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga zadeva obdelava osebnih podatkov, ima z evropskimi direktivami in uredbami zagotovljeno pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) DS-GVO. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

  Družba KUHN SOLUTIONS v primeru ugovora ne bo več obdelovala osebnih podatkov, razen če lahko dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  Če KUHN SOLUTIONS obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se obdelujejo za takšno trženje. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, družbi KUHN SOLUTIONS ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, družba KUHN SOLUTIONS ne bo več obdelovala osebnih podatkov za te namene.

  Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki jo KUHN SOLUTIONS izvaja za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) Uredbe o varstvu podatkov, razen če je taka obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

  Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, neposredno stopi v stik s katerim koli zaposlenim v družbi KUHN SOLUTIONS ali drugim zaposlenim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe ne glede na Direktivo 2002/58/ES svojo pravico do ugovora uveljavlja tudi z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavlja pravico do ugovora z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij.

 • h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno z oblikovanjem profilov

  Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki ga zadeva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki mu jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da ne sme biti predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali podobno pomembno vpliva nanj, razen če je odločitev (1) potrebna za sklenitev, ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem, ali (2) je dovoljena z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca, in ta zakonodaja vsebuje ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali (3) temelji na izrecni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

  Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov ali (2) je sprejeta z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, KUHN SOLUTIONS izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki vključujejo vsaj pravico do sodelovanja upravljavca, izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitve.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

 • i) Pravica do preklica privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

  Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljata evropska direktiva in uredba, da kadar koli prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

  Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na katerega koli zaposlenega pri upravljavcu.

8. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi Facebooka

Upravljavec je na to spletno mesto vključil komponente podjetja Facebook. Facebook je družbeno omrežje

Družabno omrežje je družabno zbirališče, ki deluje na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom na splošno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča posredovanje osebnih informacij ali informacij, povezanih s podjetjem. Facebook uporabnikom družbenega omrežja med drugim omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo.

Družba, ki upravlja Facebook, je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, živi zunaj ZDA ali Kanade, je upravljavec osebnih podatkov Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Facebook Ireland Ltd.

Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je integrirana komponenta Facebook (vtičnik Facebook), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno pozove ustrezno komponento Facebook, naj prenese predstavitev ustrezne komponente Facebook s Facebooka. Celoten pregled vseh vtičnikov Facebook je na voljo na spletni strani https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V okviru tega tehničnega postopka Facebook prejme informacije o tem, katero določeno podstran naše spletne strani je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v Facebook, Facebook ob vsakem klicu na naše spletno mesto s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskuje. Te informacije zbira komponenta Facebooka, ki jih Facebook pripiše ustreznemu računu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na Facebooku. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, aktivira enega od gumbov Facebook, vgrajenih na naši spletni strani, na primer gumb "Všeč mi je", ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda komentar, Facebook te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu Facebook posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in te osebne podatke shrani.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacije, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času priklica našega spletnega mesta hkrati prijavljen v Facebook; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento Facebook ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, takšnega prenosa teh informacij na Facebook ne želi, lahko prenos prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa na Facebooku, preden prikliče našo spletno stran.

Podatkovni pravilnik, ki ga je objavil Facebook in je dostopen na naslovu https://de-de.facebook.com/about/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Pojasnjuje tudi, katere možnosti nastavitev Facebook ponuja za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki omogočajo zatiranje prenosa podatkov v Facebook. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko takšne aplikacije uporabi za preprečitev prenosa podatkov Facebooku.

9. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi storitve Google+

Upravljavec je na to spletno mesto kot sestavni del vključil gumb Google+. Google+ je tako imenovano družbeno omrežje. Socialno omrežje je družabno zbirališče, ki deluje na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom na splošno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Družabno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali pa spletni skupnosti omogoča posredovanje osebnih informacij ali informacij, povezanih s podjetjem. Google+ uporabnikom družabnega omrežja med drugim omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo.

Operater Google+ je Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je vgrajen gumb Google+, spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, z ustreznim gumbom Google+ samodejno pozove k prenosu predstavitve ustreznega gumba Google+ od Googla. V okviru tega tehničnega postopka Google prejme podatke o tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Podrobnejše informacije o storitvi Google+ so na voljo na spletni strani https://developers.google.com/+/.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v Google+, Google ob vsakem klicu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naše spletno mesto in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskuje. Te informacije zbira gumb Google+, Google pa jih dodeli ustreznemu računu Google+ posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, aktivira enega od gumbov Google+, vgrajenih na našem spletnem mestu, in s tem pošlje priporočilo Google+1, Google te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu Google+ posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in te osebne podatke shrani. Google shrani priporočilo Google+1 posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ga da na voljo javnosti v skladu s pogoji, ki jih je v zvezi s tem sprejel posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Priporočilo Google+1, ki ga posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda na tem spletnem mestu, se nato shrani in obdela skupaj z drugimi osebnimi podatki, kot so ime računa Google+1, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in fotografija, shranjena v tem računu, v drugih storitvah Google, na primer v rezultatih iskalnika Google, v računu Google posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali na drugih mestih, na primer na spletnih mestih ali v povezavi z oglasi. Poleg tega lahko Google poveže obisk tega spletnega mesta z drugimi osebnimi podatki, ki jih hrani Google. Google te osebne podatke nadalje beleži za namene izboljšanja ali optimizacije različnih Googlovih storitev.

Google prek gumba Google+ vedno prejme informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal našo spletno stran, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času priklica naše spletne strani hkrati prijavljen v Google+; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na gumb Google+ ali ne.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi prenosa osebnih podatkov Googlu, ga lahko prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa Google+, preden pokliče našo spletno stran.

Dodatne informacije in veljavni Googlov pravilnik o zasebnosti so na voljo na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dodatna Googlova navodila o gumbu Google+1 so na voljo na spletni strani https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

10. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi omrežja LinkedIn

Upravljavec ima na tem spletnem mestu vgrajene komponente družbe LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetno družbeno omrežje, ki uporabnikom omogoča povezovanje z obstoječimi poslovnimi stiki in navezovanje novih poslovnih stikov. LinkedIn uporablja več kot 400 milijonov registriranih posameznikov v več kot 200 državah. Zaradi tega je LinkedIn trenutno največja platforma za poslovne stike in eno najbolj obiskanih spletnih mest na svetu.

Družba, ki upravlja LinkedIn, je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ZDA. Za vprašanja zasebnosti zunaj ZDA je odgovoren LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Pravilnik o zasebnosti podjetja temelji na pravilniku o zasebnosti družbe LinkedIn Ireland.

Pri vsakem posameznem iskanju našega spletnega mesta, ki je opremljeno s komponento LinkedIn (vtičnik LinkedIn), ta komponenta povzroči, da brskalnik, ki ga uporablja posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prenese ustrezno predstavitev komponente iz LinkedIna. Dodatne informacije o vtičnikih LinkedIn so na voljo na spletni strani https://developer.linkedin.com/plugins. V okviru tega tehničnega postopka LinkedIn prejme podatke o tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v LinkedIn, LinkedIn prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obišče ob vsakem klicu na naše spletno mesto s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu. Te informacije zbira komponenta LinkedIn, ki jih LinkedIn dodeli ustreznemu računu LinkedIn posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, aktivira gumb LinkedIn, vgrajen na našem spletnem mestu, LinkedIn te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu LinkedIn posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in te osebne podatke shrani.

LinkedIn prek komponente LinkedIn vedno prejme informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času priklica našega spletnega mesta hkrati prijavljen v LinkedIn; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento LinkedIn ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi takšnega prenosa teh informacij LinkedInu, lahko prenos prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa LinkedIn, preden prikliče našo spletno stran.

LinkedIn ponuja možnost odjave od e-poštnih sporočil, sporočil SMS in ciljnih oglasov ter upravljanje nastavitev oglasov na spletnem mestu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn nadalje uporablja partnerje, kot so Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua in Lotame, ki lahko nastavijo piškotke. Takšne piškotke lahko zavrnete na spletnem mestu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Veljavni LinkedIn-ov pravilnik o zasebnosti je na voljo na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravilnik o piškotkih družbe LinkedIn je na voljo na spletnem naslovu https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

11. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi Twitterja

Upravljavec je na to spletno mesto vključil komponente Twitterja. Twitter je večjezična javno dostopna storitev mikrobloganja, na kateri lahko uporabniki objavljajo in razširjajo tako imenovane tvite, tj. kratka sporočila, omejena na 280 znakov. Do teh kratkih sporočil lahko dostopa vsakdo, tudi osebe, ki niso registrirane na Twitterju. Vendar so tviti prikazani tudi tako imenovanim sledilcem zadevnega uporabnika. Sledilci so drugi uporabniki Twitterja, ki sledijo tvitom uporabnika. Poleg tega Twitter omogoča nagovarjanje širokega občinstva prek hashtagov, povezav ali retweetov.

Družba Twitter je Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA.

Ob vsakem klicu na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec in na katerem je vgrajena komponenta Twitter (gumb Twitter), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi ustrezne komponente Twitter samodejno prenese predstavitev ustrezne komponente Twitter iz Twitterja. Dodatne informacije o gumbih Twitter so na voljo na spletni strani https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V okviru tega tehničnega postopka Twitter prejme informacije o tem, katero določeno podstrani našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal. Namen vključitve komponente Twitter je našim uporabnikom omogočiti razširjanje vsebine tega spletnega mesta, povečati prepoznavnost tega spletnega mesta v digitalnem svetu in povečati število naših obiskovalcev.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v Twitter, Twitter ob vsakem klicu posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naše spletno mesto in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskuje. Te informacije zbira komponenta Twitterja, ki jih dodeli ustreznemu računu Twitter posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, aktivira enega od gumbov Twitter, vgrajenih na našem spletnem mestu, bodo tako posredovani podatki in informacije dodeljeni osebnemu uporabniškemu računu Twitter posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ter shranjeni in obdelani s strani Twitterja.

Twitter prejme podatke in informacije iz uporabniškega računa Twitter posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Twitter prek komponente Twitter vedno prejme informacije, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v času priklica našega spletnega mesta hkrati prijavljen v Twitter; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento Twitter ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije prenesejo na Twitter, lahko prenos prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa na Twitterju, preden prikliče našo spletno stran.

Veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Twitter so na voljo na spletnem mestu https://twitter.com/privacy?lang=de.

12. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi storitve Xing

Upravljavec je na to spletno mesto vgradil komponente Xing. Xing je internetno družbeno omrežje, ki uporabnikom omogoča povezovanje z obstoječimi poslovnimi stiki in navezovanje novih poslovnih stikov. Posamezni uporabniki lahko na Xingu ustvarijo svoj osebni profil. Podjetja lahko na primer ustvarijo profile podjetij ali objavijo ponudbe za delo na Xingu.

Operativna družba družbe Xing je XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Nemčija.

Kadar koli se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec, in na kateri je integrirana komponenta Xing (vtičnik Xing), internetni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi ustrezne komponente Xing samodejno prenese predstavitev ustrezne komponente Xing iz Xinga. Dodatne informacije o vtičnikih Xing so na voljo na spletni strani https://dev.xing.com/plugins. V okviru tega tehničnega postopka Xing prejme podatke o tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v Xing, Xing prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obišče vsakič, ko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prikliče naše spletno mesto, in ves čas njegovega bivanja na našem spletnem mestu. Te informacije zbira komponenta Xing, ki jih dodeli ustreznemu računu Xing posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, aktivira enega od gumbov Xing, vgrajenih na našem spletnem mestu, na primer gumb "Deli", Xing te informacije dodeli osebnemu uporabniškemu računu Xing posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in te osebne podatke shrani.

Xing prek komponente Xing vedno prejme informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prijavljen v Xing hkrati s klicem našega spletnega mesta; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na komponento Xing ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije prenesejo v Xing, lahko prenos prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa Xing, preden obišče naše spletno mesto.

Politika zasebnosti, ki jo je objavil Xing in je dostopna na naslovu https://www.xing.com/privacy, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov s strani družbe Xing. Poleg tega je podjetje Xing objavilo obvestila o zasebnosti za gumb XING Share na spletni strani https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

13. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi in uporabi storitve YouTube

Upravljavec ima na tem spletnem mestu vgrajene komponente YouTuba. YouTube je spletni video portal, ki izdajateljem videoposnetkov omogoča brezplačno objavo videoposnetkov, drugim uporabnikom pa, da si jih ogledajo, ocenijo in komentirajo, prav tako brezplačno. YouTube omogoča objavo vseh vrst videoposnetkov, zato je prek spletnega portala mogoče dostopati tako do celotnih filmskih in televizijskih oddaj kot tudi do glasbenih videoposnetkov, napovednikov ali videoposnetkov, ki so jih ustvarili uporabniki sami.

Družba, ki upravlja YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje družbe Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Kadar koli se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravlja upravljavec, in na kateri je integrirana komponenta YouTube (videoposnetek YouTube), spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno povzroči, da zadevna komponenta YouTube prenese predstavitev ustrezne komponente YouTube iz YouTuba. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na spletni strani https://www.youtube.com/yt/about/de/. V okviru tega tehničnega postopka YouTube in Google prejmeta informacije o tem, katero določeno podstran našega spletnega mesta je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v YouTube, YouTube prepozna, katero podstran našega spletnega mesta posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskuje, tako da prikliče podstran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. Te informacije zbereta YouTube in Google ter jih dodelita ustreznemu računu YouTube posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacijo, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obiskal naše spletno mesto, če je ob priklicu našega spletnega mesta hkrati prijavljen v YouTube; to se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne na videoposnetek YouTube ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi takšnega prenosa teh informacij v YouTube in Google, lahko prenos prepreči tako, da se odjavi iz svojega računa YouTube, preden prikliče našo spletno stran.

Politika zasebnosti, ki jo je objavil YouTube in je na voljo na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov v YouTubu in Googlu.

14. Pravna podlaga obdelave

Art. 6 I lit. a DS-GVO služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotovitev druge storitve ali nadomestila, obdelava temelji na členu 6(1) DS-GVO. 6 I(b) DS-GVO. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, zaradi katere je potrebna obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(2) DSGVO. c DS-GVO. V redkih primerih lahko obdelava osebnih podatkov postane potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v naših prostorih poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne informacije posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Takrat bi obdelava temeljila na podlagi člena. d DS-GVO.
Nazadnje, postopki obdelave bi lahko temeljili na členu. 6 I lit. f DS-GVO. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da ne prevladajo interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Takšna dejanja obdelave so nam dovoljena zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. V zvezi s tem je zavzel stališče, da se lahko zakoniti interes predpostavlja, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stranka upravljavca (drugi stavek uvodne izjave 47 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

15. Zakoniti interesi pri obdelavi, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba

Če obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 I(f) DS-GVO, je naš zakoniti interes vodenje našega poslovanja v korist dobrobiti vseh naših zaposlenih in naših delničarjev.

16. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja bodo ustrezni podatki rutinsko izbrisani, če niso več potrebni za izvajanje pogodbe ali začetek izvajanja pogodbe.

17. Zakonske ali pogodbene zahteve za zagotovitev osebnih podatkov; nujnost za sklenitev pogodbe; obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; morebitne posledice neizpolnitve obveznosti

Obveščamo vas, da je posredovanje osebnih podatkov včasih zahtevano z zakonom (npr. davčni predpisi), lahko pa izhaja tudi iz pogodbenih predpisov (npr. podatki o pogodbenem partnerju).
Za sklenitev pogodbe je včasih potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo pozneje obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam mora na primer posredovati osebne podatke, če naše podjetje z njim sklene pogodbo. Če osebnih podatkov ne bi zagotovili, pogodbe s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne bi mogli skleniti.
Preden posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, se mora obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, za vsak primer posebej pojasnil, ali je posredovanje osebnih podatkov zahtevano z zakonom ali pogodbo ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in kakšne bi bile posledice, če osebnih podatkov ne bi posredovali.

18. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

To izjavo o varstvu podatkov je pripravil generator izjave o varstvu podatkov družbe DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki deluje kot Zunanji pooblaščenec za varstvo podatkov Bamberg, v sodelovanju z organizacijo Odvetnik za IT in varstvo podatkov Christian Solmecke.

 

Nadaljnji dodatki k pravilniku o zasebnosti

Šifriranje SSL

Za zaščito varnosti vaših podatkov med prenosom uporabljamo najsodobnejše metode šifriranja (npr. SSL) prek protokola HTTPS.

šifriranje SSL

Kontaktni obrazec

Če nas kontaktirate po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca v zvezi s kakršnimi koli vprašanji, nam dajete prostovoljno privolitev za namen kontaktiranja z vami. V ta namen je treba navesti veljaven e-poštni naslov. Ta služi za dodelitev zahteve in poznejši odgovor nanjo. Navedba nadaljnjih podatkov ni obvezna. Podatki, ki jih boste posredovali, bodo shranjeni za namen obdelave zahteve in za morebitna nadaljnja vprašanja. Po izpolnitvi vaše zahteve bodo osebni podatki samodejno izbrisani.

Uporaba knjižnic skript (Google Web Fonts)

Za pravilen in grafično privlačen prikaz naše vsebine v različnih brskalnikih uporabljamo knjižnice skript in pisav, kot so Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/) na tem spletnem mestu. Googlove spletne pisave se prenesejo v predpomnilnik brskalnika, da se prepreči večkratno nalaganje. Če brskalnik ne podpira Googlovih spletnih pisav ali preprečuje dostop, bo vsebina prikazana v standardni pisavi.

Klicanje knjižnic skript ali pisav samodejno sproži povezavo z upravljavcem knjižnice. Teoretično je mogoče - vendar trenutno tudi ni jasno, ali in morebiti v kakšne namene -, da operaterji ustreznih knjižnic zbirajo podatke.

Pravilnik o zasebnosti upravljavca knjižnice Google je na voljo tukaj: https://www.google.com/policies/privacy/

Uporaba Googlovih zemljevidov

To spletno mesto uporablja Google Maps API za vizualni prikaz geografskih informacij. Pri uporabi Google Maps Google zbira, obdeluje in uporablja tudi podatke o uporabi funkcij zemljevida s strani obiskovalcev. Več informacij o obdelavi podatkov s strani Googla lahko dobite na naslednji povezavi si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti.. Tam lahko spremenite tudi osebne nastavitve zasebnosti v Središču za zasebnost.

Za podrobna navodila za upravljanje lastnih podatkov v povezavi z Googlovimi izdelki, kliknite tukaj.

Sprememba našega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico, da to politiko zasebnosti prilagodimo tako, da bo vedno skladna z veljavnimi zakonskimi zahtevami, ali da v politiko zasebnosti vključimo spremembe naših storitev, npr. ob uvedbi novih storitev. Nova politika zasebnosti bo nato veljala ob vašem naslednjem obisku.

Vprašanja pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov, nam pišite po e-pošti ali se obrnite neposredno na osebo, odgovorno za varstvo podatkov v naši organizaciji: Daniel Kuhn

Razširitev izjave o zasebnosti je bila ustvarjena z uporabo generator izjave o zasebnosti activeMind AG.

sl_SISlovenian