LICENČNA POGODBA KONČNEGA UPORABNIKA - ContourTrace

ContourTrace
Avtorske pravice (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn

*** LICENČNA POGODBA S KONČNIM UPORABNIKOM ***

POMEMBNO: PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME NATANČNO PREBERITE TO LICENCO.

Tolmačenje
————–

Besede, katerih začetna črka je zapisana z veliko začetnico, imajo opredeljene pomene
pod naslednjimi pogoji. Naslednje opredelitve imajo enak pomen
pomen, ne glede na to, ali se pojavljajo v ednini ali množini.

Opredelitve pojmov
———–

Za namene te licenčne pogodbe s končnim uporabnikom:

* Pogodba pomeni to licenčno pogodbo s končnim uporabnikom, ki predstavlja celotno
pogodba med vami in družbo glede uporabe
Uporaba.

* Aplikacija (v tem dokumentu imenovana "programska oprema" ali "PROGRAMSKA OPREMA")
Pogodba) pomeni programsko opremo, ki jo zagotovi Družba in je prenesena
s strani vas v napravo, imenovano ContourTrace

* Družba (v tem dokumentu imenovana "družba", "mi", "nas" ali "naše")
Sporazum) se nanaša na KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Constance.

* Vsebina se nanaša na vsebino, kot so besedilo, slike ali druge informacije, ki
lahko objavite, naložite, povežete ali kako drugače daste na voljo,
ne glede na obliko te vsebine.

* Država se nanaša na: Nemčija

* Naprava pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do aplikacije, na primer
računalnik, mobilni telefon ali digitalno tablično napravo.

* Storitve tretjih oseb pomenijo vse storitve ali vsebine (vključno s podatki,
informacije, aplikacije in druge storitve izdelkov), ki jih zagotavlja
tretje osebe, ki jih lahko prikaže, vključi ali da na voljo
Uporaba.

* Vi pomeni posameznika, ki dostopa do aplikacije ali jo uporablja, ali
družba ali druga pravna oseba, v imenu katere ta posameznik
dostop do Aplikacije ali njena uporaba, če je primerno.

1. LICENCA

S prejemom, odprtjem paketa datotek in/ali uporabo programa ContourTrace ("programska oprema"), ki vsebuje to programsko opremo, se strinjate, da je ta licenčna pogodba s končnim uporabnikom (EULA) pravno zavezujoča in veljavna pogodba, ter se strinjate, da vas bo zavezovala. Strinjate se, da boste spoštovali zakone o intelektualni lastnini ter vse pogoje te pogodbe.

Če nimate drugačne licenčne pogodbe, ki jo je podpisalo podjetje, vaša uporaba programa ContourTrace pomeni, da sprejemate to licenčno pogodbo in garancijo.

V skladu s pogoji te pogodbe vam družba podeljuje omejeno, neizključno, neprenosljivo licenco brez pravice do podlicence za uporabo ContourTrace v skladu s to pogodbo in katero koli drugo pisno pogodbo z družbo. Na vas ne prenesemo lastništva ContourTrace, licenca, ki vam je dodeljena, ni prodaja. Ta pogodba je zavezujoč pravni sporazum med družbo in kupci ali uporabniki ContourTrace.

Če se ne strinjate s to pogodbo, odstranite ContourTrace iz svojega računalnika in nam po pošti nemudoma vrnite vse kopije ContourTrace in pripadajoče dokumentacije ter embalaže, ki jih posedujete, če je primerno.

2. DISTRIBUCIJA

ContourTrace in tukaj podeljene licence se ne sme kopirati, deliti, distribuirati, preprodajati, ponujati za nadaljnjo prodajo, prenašati ali podlicencirati v celoti ali delno, razen da lahko naredite eno kopijo samo za arhivske namene. Za informacije o nadaljnji distribuciji programa ContourTrace se obrnite na nas.

3. POGODBA Z UPORABNIKOM

3.1 Uporaba

Vaša licenca za uporabo ContourTrace je omejena na število licenc, ki ste jih kupili. Drugim ne smete dovoliti uporabe, kopiranja ali ocenjevanja kopij ContourTrace.

3.2 Omejitve uporabe

ContourTrace morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in ne v nezakonite namene. Brez omejitve zgoraj navedenega je uporaba, prikazovanje ali distribucija ContourTrace skupaj z gradivom, ki je pornografsko, rasistično, vulgarno, nespodobno, žaljivo, obrekljivo, žaljivo, spodbuja sovraštvo, diskriminira ali izraža predsodke na podlagi vere, etnične dediščine, rase, spolne usmerjenosti ali starosti, strogo prepovedana.

Vsako licenčno kopijo programa ContourTrace lahko en uporabnik uporablja na eni sami lokaciji računalnika. Uporaba ContourTrace pomeni, da ste naložili, namestili ali zagnali ContourTrace v računalnik ali podobno napravo. Če program ContourTrace namestite na večuporabniško platformo, strežnik ali omrežje, je treba vsakega posameznega uporabnika programa ContourTrace licencirati posebej.

Izdelate lahko eno kopijo programa ContourTrace za namene varnostnega kopiranja, če je le ena kopija nameščena na enem računalniku, ki ga uporablja ena oseba. Drugi uporabniki ne smejo uporabljati vaše kopije ContourTrace. Prenos, podlicenciranje, mreženje, prodaja ali distribucija kopij ContourTrace so strogo prepovedani brez predhodnega pisnega soglasja družbe. Odstop, prodaja, delitev, posojanje, najem, zakup, izposoja, mreženje ali prenos uporabe programa ContourTrace je kršitev te pogodbe. Če katera koli druga oseba, razen vas, uporablja ContourTrace, registriran na vaše ime, ne glede na to, ali je to ob istem ali različnih časih, potem je ta sporazum kršen in za to kršitev ste odgovorni vi!

3.3 Omejitev avtorskih pravic

Ta programska oprema vsebuje avtorsko zaščiteno gradivo, poslovne skrivnosti, algoritme in drugo zaščiteno gradivo. Programske opreme ContourTrace ne smete in ne smete poskušati spreminjati, izvajati povratnega inženiringa, razstavljati ali dekompilirati. Prav tako ne smete ustvarjati izpeljanih del ali drugih del, ki v celoti ali delno temeljijo na ContourTrace ali iz njega izhajajo.

Ime družbe, logotip in grafična datoteka, ki predstavlja ContourTrace, se na noben način ne smejo uporabljati za promocijo izdelkov, razvitih s ContourTrace. Družba obdrži edino in izključno lastništvo vseh pravic, lastništva in interesov v zvezi s ContourTrace in vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z njim.

Zakon o avtorskih pravicah in določbe mednarodnih pogodb o avtorskih pravicah ščitijo vse dele ContourTrace, izdelke in storitve. Uporabnik ne sme kopirati ali na kakršen koli način uporabljati programa, kode, algoritmov, delov, slik, zvočnih vzorcev ali besedila, razen v skladu z namenom v okviru programa za posameznega uporabnika. Vse pravice, ki v tem dokumentu niso izrecno podeljene, so pridržane za podjetje.

3.4 Omejitev odgovornosti

Družbo, njene zaposlene, zastopnike in distributerje boste odškodovali, razbremenili in branili pred vsemi zahtevki, postopki, zahtevami in stroški, ki izhajajo iz vaše uporabe programske opreme družbe ali so na kakršen koli način povezani z njo.

Družba, njeni zaposleni, zastopniki ali distributerji v nobenem primeru (med drugim tudi v primeru malomarnosti) niso odgovorni za kakršno koli posledično, naključno, posredno, posebno ali kazensko škodo (med drugim tudi za škodo zaradi izgube dobička, izgube uporabe, prekinitve poslovanja, izgubo informacij ali podatkov ali denarno izgubo) v zvezi s to pogodbo, programom ContourTrace, uporabo ali nezmožnostjo uporabe programa ContourTrace ali zagotavljanjem, izvajanjem ali uporabo katerih koli drugih zadev iz te pogodbe, na podlagi pogodbe, prekrška ali katere koli druge teorije, vključno z malomarnostjo, ali iz njih izhaja.

Celotna odgovornost družbe je brez izjeme omejena na povračilo kupnine za programsko opremo (največ v višini manjšega zneska, ki ste ga plačali, ali predlagane maloprodajne cene, kot jo navaja družba) v zameno za vrnitev izdelka, vseh kopij, registracijskih dokumentov in priročnikov ter vseh materialov, ki predstavljajo prenos licence od stranke nazaj na družbo.

3.5 Jamstva

Razen če ni izrecno pisno navedeno drugače, družba ne daje nobenih zagotovil v zvezi s to programsko opremo in izrecno izključuje vsa druga jamstva, izrecna ali implicitna, ustna ali pisna, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi o prodajni kakovosti ali primernosti za določen namen, vendar ne omejeno nanje.

3.6 Pristojno pravo

To pogodbo ureja pravo Zvezne republike Nemčije, ki se v njej uporablja. S tem se nepreklicno zavezujete in podrejate neizključni pristojnosti sodišč Zvezne republike Nemčije. Če se katera koli določba šteje za nezakonito, neveljavno ali kako drugače neizvršljivo, se šteje, da je ta določba ločena od te licence in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost drugih določb.

3.7 Prenehanje

Vsako neupoštevanje določil in pogojev te pogodbe bo povzročilo samodejno in takojšnjo prekinitev te licence. Po prenehanju veljavnosti te licence, ki je bila podeljena s to pogodbo, se strinjate, da boste takoj prenehali uporabljati ContourTrace in uničili vse kopije ContourTrace, ki so bile dobavljene v skladu s to pogodbo. Finančne obveznosti, ki ste jih prevzeli, ostanejo veljavne tudi po izteku ali prekinitvi te licence.

4. ODREKANJE JAMSTVA

TA PROGRAMSKA OPREMA IN PRILOŽENE DATOTEKE SE PRODAJAJO "TAKŠNE, KOT SO", BREZ JAMSTEV GLEDE DELOVANJA ALI PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vse datoteke, ki jih ustvari in uredi ContourTrace.

5. SOGLASJE ZA UPORABO PODATKOV

Strinjate se, da lahko družba zbira in uporablja informacije, zbrane na kakršen koli način, kot del morebitnih storitev podpore za izdelek, ki vam je na voljo v zvezi s ContourTrace. Družba lahko te podatke uporabi tudi za pošiljanje obvestil, ki bi vam lahko koristila ali vas zanimala.

6. Storitve tretjih oseb

Aplikacija lahko prikazuje, vključuje ali daje na voljo vsebine tretjih oseb (vključno s podatki, informacijami, aplikacijami in drugimi storitvami izdelkov) ali zagotavlja povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb.

Potrjujete in se strinjate, da družba ni odgovorna za storitve tretjih oseb, vključno z njihovo točnostjo, popolnostjo, pravočasnostjo, veljavnostjo, skladnostjo z avtorskimi pravicami, zakonitostjo, spodobnostjo, kakovostjo ali katerim koli drugim vidikom. Družba ne prevzema in nima nobene odgovornosti do vas ali katere koli druge osebe ali subjekta za storitve tretjih oseb.

Pri uporabi aplikacije morate upoštevati veljavne pogodbene pogoje tretjih oseb. Storitve tretjih oseb in povezave do njih so vam na voljo izključno zaradi udobja in do njih dostopate ter jih uporabljate izključno na lastno odgovornost in v skladu s pogoji teh tretjih oseb.

Za shranjevanje podatkov uporabnikov uporabljamo storitev Back4App. Z uporabo ContourTrace se strinjate, da uporabljamo to storitev tretje osebe. Strinjate se tudi s pogoji storitve in politiko zasebnosti družbe Back4App, Inc.:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Dodatne pogoje in licence za storitve in programsko opremo tretjih oseb lahko najdete na namestitveni poti aplikacije v mapi "Licenčne pogodbe". Seznam je bil sestavljen po našem najboljšem znanju in prepričanju, vendar ne zagotavlja, da je aktualen ali popoln.

7. Posodabljanje in vzdrževanje

Družba zagotavlja posodobitve in vzdrževanje mesečno ali po potrebi.

8. Podpora

Družba ni zavezana k podpori aplikacij ali k nadaljnjemu zagotavljanju ali posodabljanju katere koli aplikacije.

sl_SISlovenian