SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ - ContourTrace

ContourTrace
Telif Hakkı (c) 2022 KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn

*** SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ***

ÖNEMLİ: BU YAZILIMI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU LİSANSI DİKKATLİCE OKUYUN.

Yorumlama
————–

Baş harfi büyük yazılan kelimelerin tanımlanan anlamları vardır
aşağıdaki koşullar altında. Aşağıdaki tanımlar aynı anlama gelecektir
tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın anlam ifade eder.

Tanımlar
———–

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

* Sözleşme, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tamamını oluşturan
kullanımına ilişkin olarak Siz ve Şirket arasındaki anlaşma
Uygulama.

* Uygulama (bu belgede "Yazılım" veya "YAZILIM" olarak anılacaktır)
Sözleşme) Şirket tarafından sağlanan ve indirilen yazılım programı anlamına gelir
Sizin tarafınızdan ContourTrace adlı bir Cihaza

* Şirket (bu belgede "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır.
Sözleşme) KUHN SOLUTIONS, Daniel Kuhn, Raitenaugasse 6, 78462 Constance'a atıfta bulunmaktadır.

* İçerik, metin, resim veya diğer bilgiler gibi içeriği ifade eder.
Sizin tarafınızdan yayınlanabilir, yüklenebilir, bağlantı verilebilir veya başka bir şekilde kullanıma sunulabilir,
bu içeriğin biçiminden bağımsız olarak.

* Ülke anlamına gelir: Almanya

* Cihaz, Uygulamaya erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir, örneğin
bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet.

* Üçüncü Taraf Hizmetleri, herhangi bir hizmet veya içerik (veriler dahil) anlamına gelir,
tarafından sağlanan bilgi, uygulama ve diğer ürün hizmetleri)
tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek üçüncü taraf
Uygulama.

* Siz, Uygulamaya erişen veya Uygulamayı kullanan kişi veya
şirket veya adına hareket ettiği diğer tüzel kişilikler
Uygulamaya erişmek veya Uygulamayı kullanmak, uygun olduğu şekilde.

1. LİSANS

Bu yazılımı içeren ContourTrace'i ("Yazılım") alarak, dosya paketini açarak ve/veya kullanarak, bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) yasal olarak bağlayıcı ve geçerli bir sözleşme olduğunu ve buna bağlı kalmayı kabul edersiniz. Fikri mülkiyet yasalarına ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına uymayı kabul etmektesiniz.

Şirket tarafından imzalanmış farklı bir lisans sözleşmeniz olmadığı sürece ContourTrace'i kullanmanız bu lisans sözleşmesini ve garantiyi kabul ettiğinizi gösterir.

Bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak Şirket size ContourTrace'i bu Sözleşmeye ve Şirket ile yapılan diğer yazılı Sözleşmelere uygun olarak kullanmanız için alt lisans hakkı olmaksızın sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. ContourTrace'in mülkiyetini size devretmiyoruz, size verilen lisans bir satış değildir. Bu Sözleşme, Şirket ile ContourTrace'i satın alanlar veya kullananlar arasında bağlayıcı bir yasal anlaşmadır.

Bu Sözleşme ile bağlı olmayı kabul etmiyorsanız, ContourTrace'i bilgisayarınızdan hemen kaldırın ve varsa, elinizdeki ContourTrace kopyalarını ve ilgili belgeleri ve ambalajları derhal posta yoluyla Bize iade edin.

2. DAĞITIM

ContourTrace ve burada verilen lisans, yalnızca arşiv amaçlı bir kopya çıkarmanız dışında tamamen veya kısmen kopyalanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, yeniden satılamaz, yeniden satışa sunulamaz, devredilemez veya alt lisanslanamaz. ContourTrace'in yeniden dağıtımı hakkında bilgi için Bizimle iletişime geçin.

3. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

3.1 Kullanım

ContourTrace'i kullanma lisansınız satın aldığınız lisans sayısı ile sınırlıdır. Başkalarının ContourTrace'in kopyalarını kullanmasına, kopyalamasına veya değerlendirmesine izin veremezsiniz.

3.2 Kullanım Kısıtlamaları

ContourTrace'i yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanacak ve herhangi bir yasadışı amaç için kullanmayacaksınız. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ContourTrace'in pornografik, ırkçı, kaba, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, küfürlü, nefreti teşvik eden, ayrımcılık yapan veya din, etnik köken, ırk, cinsel yönelim veya yaşa dayalı önyargı sergileyen materyallerle birlikte kullanılması, görüntülenmesi veya dağıtılması kesinlikle yasaktır.

ContourTrace'in her lisanslı kopyası tek bir kullanıcı tarafından tek bir bilgisayar konumunda kullanılabilir. ContourTrace kullanımı, ContourTrace'i bir bilgisayara veya benzer bir cihaza yüklediğiniz, kurduğunuz veya çalıştırdığınız anlamına gelir. ContourTrace'i çok kullanıcılı bir platforma, sunucuya veya ağa yüklerseniz, ContourTrace'in her bir kullanıcısı ayrı ayrı lisanslanmalıdır.

ContourTrace'in bir kopyasını yedekleme amacıyla, yalnızca bir kişi tarafından kullanılan tek bir bilgisayara yüklemeniz koşuluyla oluşturabilirsiniz. Diğer kullanıcılar ContourTrace kopyanızı kullanamaz. Şirketin önceden yazılı izni olmadan ContourTrace kopyalarının devri, alt lisansı, ağ oluşturulması, satışı veya dağıtımı kesinlikle yasaktır. ContourTrace'in kullanımını devretmek, satmak, paylaşmak, ödünç vermek, kiralamak, ödünç almak, ağ kurmak veya transfer etmek bu Sözleşmenin ihlalidir. Sizin dışınızda herhangi bir kişi sizin adınıza kayıtlı ContourTrace'i kullanırsa, aynı anda veya farklı zamanlarda olmasına bakılmaksızın, bu Sözleşme ihlal edilmiş olur ve bu ihlalden siz sorumlu olursunuz!

3.3 Telif Hakkı Kısıtlaması

Bu Yazılım telif hakkıyla korunan materyaller, ticari sırlar, algoritmalar ve diğer tescilli materyaller içermektedir. ContourTrace'i değiştiremezsiniz ve değiştirmeye, tersine mühendislik yapmaya, parçalarına ayırmaya veya kaynak koda dönüştürmeye teşebbüs edemezsiniz. ContourTrace'i tamamen veya kısmen temel alan veya ondan türetilen herhangi bir türev çalışma veya başka çalışmalar da oluşturamazsınız.

ContourTrace'i temsil eden Şirket'in adı, logosu ve grafik dosyası ContourTrace ile geliştirilen ürünleri tanıtmak için hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Şirket, ContourTrace ve bununla ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlerin tek ve münhasır mülkiyetini elinde bulundurur.

Telif hakkı yasası ve uluslararası telif hakkı anlaşması hükümleri ContourTrace'in tüm bölümlerini, ürünlerini ve hizmetlerini korur. Hiçbir program, kod, algoritma, parça, görüntü, ses örneği veya metin, tek kullanıcı programının sınırları dahilinde amaçlananın dışında kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde kopyalanamaz veya kullanılamaz. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Şirket için saklıdır.

3.4 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirketi, çalışanlarını, temsilcilerini ve distribütörlerini, Şirketin Yazılımını kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan her türlü iddia, dava, talep ve maliyete karşı tazmin edecek, zararsız tutacak ve savunacaksınız.

Şirket, çalışanları, acenteleri veya distribütörleri hiçbir durumda (ihmal durumu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir dolaylı, arızi, dolaylı, özel veya cezai zarardan (kar kaybı, kullanım kaybı, iş kesintisi zararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır, Bu Sözleşme, ContourTrace veya ContourTrace'in kullanımı veya kullanılamaması veya bu Sözleşme kapsamındaki diğer hususların sağlanması, ifası veya kullanımı ile bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan bilgi veya veri kaybı veya maddi kayıp), sözleşmeye, haksız fiile veya ihmal de dahil olmak üzere başka herhangi bir teoriye dayansın dayanmasın.

Şirketin tüm sorumluluğu, istisnasız olarak, ürünün, tüm kopyaların, kayıt belgelerinin ve kılavuzların ve müşteriden Şirkete bir lisans devri teşkil eden tüm materyallerin iadesi karşılığında müşterilerin Yazılımın satın alma bedelini (maksimum sizin tarafınızdan ödenen tutar ile Şirket tarafından listelenen önerilen perakende satış fiyatından düşük olanı) geri ödemesiyle sınırlıdır.

3.5 Garantiler

Yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, Şirket bu Yazılımla ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve ticari kalite veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni, sözlü veya yazılı diğer tüm garantileri açıkça hariç tutar.

3.6 Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde geçerli olan kanunlara tabi olacaktır. Federal Almanya Cumhuriyeti mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul ve teslim edersiniz. Herhangi bir hükmün hukuka aykırı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu kabul edilirse, söz konusu hüküm bu Lisans'tan ayrılabilir kabul edilecek ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

3.7 Fesih

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uyulmaması, bu lisansın otomatik olarak ve derhal feshedilmesi ile sonuçlanacaktır. Burada verilen lisansın herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine ContourTrace kullanımını derhal durdurmayı ve bu Sözleşme kapsamında sağlanan ContourTrace'in tüm kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz. Tarafınızca üstlenilen mali yükümlülükler bu lisansın sona ermesi veya feshedilmesinden sonra da devam edecektir.

4. GARANTİNİN REDDİ

BU YAZILIM VE BERABERİNDEKİ DOSYALAR "OLDUĞU GİBİ" VE PERFORMANS VEYA SATILABİLİRLİK VEYA AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SATILMAKTADIR. BU GARANTİ REDDİ, ContourTrace TARAFINDAN ÜRETİLEN VE DÜZENLENEN TÜM DOSYALARI DA KAPSAR.

5. VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN ONAY

Şirketin, varsa ContourTrace ile ilgili olarak size sağlanan ürün destek hizmetlerinin bir parçası olarak herhangi bir şekilde toplanan bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. Şirket ayrıca bu bilgileri sizin için yararlı olabilecek veya ilginizi çekebilecek bildirimleri size sağlamak için de kullanabilir.

6. Üçüncü Taraf Hizmetleri

Uygulama, üçüncü taraf içeriklerini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir.

Şirketin, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasallığı, nezaketi, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü dahil olmak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti için Size veya başka bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez ve üstlenmeyecektir.

Uygulamayı kullanırken geçerli Üçüncü tarafların anlaşma Koşullarına uymalısınız. Üçüncü taraf Hizmetleri ve bunlara bağlantılar yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sunulur ve bunlara erişim ve kullanım riski tamamen size aittir ve söz konusu üçüncü tarafların Hüküm ve koşullarına tabidir.

Kullanıcı verilerini depolamak için Back4App hizmetini kullanıyoruz. ContourTrace'i kullanarak bu Üçüncü Taraf Hizmetini kullandığımızı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca Back4App, Inc. şirketinin Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikasını da kabul etmiş olursunuz:
https://www.back4app.com/terms-of-service.pdf
https://www.back4app.com/privacy.pdf

Üçüncü taraf hizmetleri ve yazılımları için diğer şartlar ve lisanslar, uygulama kurulum yolunda "Lisans Sözleşmeleri" klasöründe bulunabilir. Liste, bilgimiz ve inancımız dahilinde en iyi şekilde derlenmiştir, ancak güncel veya eksiksiz olduğunu garanti etmez.

7. Güncelleme ve Bakım

Şirket, aylık bazda veya ihtiyaç duyulduğunda güncelleme ve bakım sağlayacaktır.

8. Destek

Şirketin Uygulamayı destekleme veya Uygulamayı sağlamaya veya güncellemeye devam etme yükümlülüğü yoktur.

tr_TRTurkish